encodedScript:

Žáci 3.C ZŠ Mukařov získali 2. místo v projektové olympiádě „Ukaž, co dokážeš“

Žáci 3.C ZŠ Mukařov se dne 29.5.2024 zúčastnili finále projektové olympiády „Ukaž, co dokážeš“. Olympiáda byla zaměřená na rozvíjení prezentačních dovedností dětí ze základních škol. Letošní finále se uskutečnilo v Open Gate v Babicích.

Lada Sikorová, Iva Rybářová, Šárka Kubalová, Zuzana Kolaříková a Antonín Beneš spolu vytvořili tým s názvem Super zrak. Pro svůj projekt si vybrali téma „Lidské oko“. Toto téma je velice obsáhlé a tým se rozhodl, že bude zjišťovat z čeho se oko skládá a jak funguje.

Nad přípravou projektu se žáci scházeli ve svém volném čase. Během příprav dávali dohromady informace k jednotlivým částem oka získané z odborných knih. Navštívili paní doktorku Ivu Vokáčovou, která jim vysvětlila, jak probíhá vyšetření u očního lékaře, jaké se používají přístroje a zároveň se mohli podívat na fotografii sítnice lidského oka. Ke svému projektu vytvořili funkční model oka, který se skládal ze zornice, lupy (čočka) a sítnice. Tím dokázali, že obraz dopadá na sítnici vzhůru nohama.

Součástí projektu byl i průzkum citlivosti vnímání barev u spolužáků a rodičů, nebo test na důkaz slepé skvrny v oku.

Jako bonus pak tým připravil zajímavé porovnání očí vybraných zvířat s lidským okem.

Tým práce na projektu bavila a společně tak za deset setkání vytvořili prezentační tabuli obsahující informace a kresby ke skladbě oka, výsledky průzkumu barevného vnímání, pokus se slepou skvrnou a již zmiňovaný funkční model oka.

Porotě se jejich práce, zpracování i výsledná prezentace líbila a ze soutěže si odnesli krásné 2. místo.

Pozn.: Mentor projektu Veronika Rybářová

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru