Archiv aktualit za rok 2006 – 2008.

 • Vydáno dne 23.10.2008:
  – Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Babice-Babičky od křižovatky směr Mukařov
  směr Doubek (vila na konci vesnice půjde) a ulice směr Klika.
    Dne 13.11.2008 v době od 8:00h do 14:00h.
  – Na OÚ jsou k vyzvednutí objednaná čísla popisná. Kdo jste si čísla objednal můžete si
  je vyzvednout na OÚ v úředních hodinách. Podařilo se nám získat slevu. Finanční rozdíl
  budeme vracet.
 • Vydáno dne 16.10.2008:
  – Dne 1.11.2008 je v Babicích na návsi výlov rybníka. Občerstvení je zajištěno.
  – V současné době je opět přístupný veřejnosti bazén v internátní škole OpenGate
  a to vždy ve středu od 16:30 hodin do 18:30 hodin.
 • Vzhledem k autonehodě ze 7.10.2008, která zničila rozvaděč el. proudu nepůjde v Babičkách
  zatím veřejné osvětlení. Na opravě el. rozvaděče se pracuje.
 • Svoz nebezpečného odpadu – v sobotu 4.10.2008.
  V Babicích na návsi – čas příjezdu 11:50 hodin, nakládka 20 minut.
  V Babičkách – čas příjezdu 12:20 hodin, nakládka 15 minut.Nebezpečný odpad:
  olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, suché články, monočlánky, staré léky, oleje, filtry, lepidla, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, vývojky, rozpouštědla, ustalovače.

  Nebude se odebírat:
  železný šrot, znečištěný stavební materiál a pneumatiky.

 • Obecní úřad děkuje všem, kteří se iniciativně podíleli při úklidu okolí kontejnerů na tříděný odpad v lokalitě Bezchlebí.

  Fotografie pořízené 21.9.2008 paní Hurajtovou.Kontrolou dne 24.9.2008 bylo zjištěno, že někteří nezodpovědní jedinci trvale znehodnocují práci svých spoluobčanů a opět se snaží udržovat okolo kontejnerů NEPOŘÁDEK. Obecní úřad upozorňuje, že bezprostřední okolí kontejnerů určených pro tříděný odpad v lokalitách Bezchlebí a zastávka Babičky, bude nyní pod veřejnou občanskou kontrolou.
  V případě nahlášení konkrétní osoby, která poruší pravidla občanského soužití ve smyslu nedodržování pořádku okolo kontejnerů a znevažování obětavé práce svých spoluobčanů, bude Obecní úřad postupovat podle zákona.

     Fotografie pořízené 24.9.2008 panem Saksou.

  Kontejnery na zastávce Babičky – vše v pořádku.

     Fotografie pořízené 24.9.2008 panem Saksou.

 • Oznámení o přerušení dodávky elektřiny – BABICE ulička proti hasičské zbrojnici
  dne 18.8.2008  v době od 10:30h do 16:30h. Bližší informace získáte na tel. čísle 840 850 860.
 • Jak vzorně třídíme odpad …..         Je to ráj na pohled ?


  Svůj názor můžete vyjádřit v diskusi. Kliknutím obrázek zvětšíte.
 • Oznámení o přerušení dodávky elektřiny BABICE-BABIČKY pro rodinné domy na BEZCHLEBÍ
  dne 3.7.2008  v době od 7:30h do 17h. Bližší informace získáte na tel. čísle 840 850 860.
 • Orientační plán obce Babice byl oficiálně předán do užívání veřejnosti dne 17.5.2008.
 • V současné době obec dokončuje práci na orientačním panelu obce,
  který bude sloužit občanům a složkám záchranného systému pro lepší orientaci a informativnost v obci.
 • Občané, kteří mají trvalé bydliště v obci mohou využít knihovnu a bazén v internátní
  škole Open Gate. Každou středu od 16:30 hodin do 18:30 hodin.
 • Firma Vintex s.r.o. vybudovala v obci vodovod, včetně 87 vodovodních přípojek ve státní silnici.
  Vodovod je od 29.12.2007 v právní moci.
 • Vybudováno nové veřejné osvětlení a to v lokalitě ke Skále a na Bezchlebí a nový chodník
  od autobusové zastávky směrem k Obecnímu úřadu. (2007)
 • V roce 2007 byla vybudována veřejná část kanalizačních přípojek spolu s druhou etapou
  splaškové kanalizace. Jde o 64 kusů přípojek z toho 365m gravitačních a 12m tlakových.
  Veřejná část přípojek byla zkolaudována bez připomínek a od 8.4.2008 je v právní moci.
 • Po obdržení dotace byla vybudována druhá etapa splaškové kanalizace.
  Dílo bylo prováděno od 10.7. 2007 do 26.11.2007. Bylo vybudováno 1314 stok a výtlaků.
  Stavba byla zkolaudována 8.12.2007 Odborem životního prostředí MÚ Říčany bez připomínek
  a od 29.12.2007 je v právní moci.
 • Termín realizace vodovodních řadů a přípojek:
  Firma Vintex s.r.o. zahájí 10.5.2007 a garantuje, že ukončí tyto práce do 25.6.2007.
  Trasa budovaného vodovodního řadu začne od začátku obce (směr Strašín).
 • Práce na površích silnic zahájí firma SRB/Kosogass  1.6.2007
  (výkopy, betonáže a následně asfaltové povrchy).
 • Pokud obec dostane dotaci, bude stavba druhé etapy splaškové kanalizace zahájena
  v roce 2007. Veřejný vodovod začne v obci budovat firma Vintex s.r.o.
 • Obec dokončila v roce 2006 stavbu první etapy splaškové kanalizace.
  Tato etapa byla zkolaudována 2.11.2006. V prosinci 2006 byly zkolaudovány veřejné části přípojek.
  Bylo vybudováno 93 veřejných přípojek.
  V současné době je řada domácností již na kanalizační řad připojena.