• Vydáno dne 15.12.2010:

  – Na Obecním úřadě začal prodej známek na komunální odpad pro rok 2011.

    Cena známek: popelnice obsah 120 l   svoz jednou týdně         2.200 Kč
                                                            svoz jednou za 14 dní   1.700 Kč
                          popelnice obsah  90 l   svoz jednou týdně         1.700 Kč
                                                            svoz jednou za 14 dní   1.400 Kč
                          popelnice obsah 240 l                                     3.100 Kč

  jednorázové známky                                            60 Kč

  – Česká pošta v Říčanech hledá brigádníka pro doručování pošty v Babicích.
  Více informací na tel. čísle 323 602 048.

 • Vydáno dne 11.11.2010:

  Výzva Obecního úřadu:
  Obecní úřad nabízí občanům obce Babice možnost pracovat jako člen výboru ve Finančním, Kontrolním,
  Kulturním a Sociálním, Sportovním a Ekologickém, Technickém nebo Stavebním výboru.
  Přihlaste se osobně na Obecním úřadě v úřední dny do 22.11.2010.

  Od 22.11.2010 se mění úřední hodiny:

  Úřad  –  pondělí  od 18:30 hodin do 19:30 hodin
  středa   od 18:30 hodin do 19:30 hodin

  CzechPoint – pouze ve středu od 17:30 hodin do 19:30 hodin

 • Vydáno dne 4.11.2010:
  Ustavující zasedání zastupitelstva obce Babice.
  místo konání:  Obec Babice – místnost OÚ Babice
  doba konání:   8.11.2010 od 18:30 hodin
  navržený program:        1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
                                     2) Složení slibu nově zvoleného zastupitelstva obce.
                                     3) Schválení programu.
                                     4) Volba starosty a místostarosty.
                                        a) určení způsobu volby starosty a místostarosty
                                        b) volba starosty
                                        c) volba místostarosty
                                     5) Zřízení finančního a kontrolního výboru.
                                        a) určení počtu členů fin. a kontrolního výboru
                                        b) volba předsedy fin.výboru
                                        c) volba předsedy kontroního výboru
                                        d) volba členů finančního výboru
                                        e) volba členů kontrolního výboru
                                     6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zast.obce.
                                     7) Diskuse.

  Kačírková Iva
  dosavadní starosta obce Babice

  Program Mateřského centra Mukařov-sko zde.

 • Vydáno dne 27.10.2010:
  Česko – Anglická rodinná školka – Klub Pramínek pořádá anglické pohybové písničky s kytarou. Více zde.
 • Vydáno dne 25.10.2010:

  V sobotu 23.10. 2010 byla  v Limuzích, části obce Tismice, nalezena  cca 1,5 letá fenečka drobného ovčáka, dlouhosrstého černého křížence s  pálenými znaky, bez obojku. Byla převezena do útulku v Lysé nad Labem.
  tel.: 723 342 174
  S pozdravem,
  Martina Zdražilová, strarostka obce Tismice
 • Vydáno dne 17.10.2010:
  Výsledky voleb do zastupitelstva obce Babice 2010. Více zde.
 • Vydáno dne 15.10.2010:
  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Babice – Dne 3.11.2010 v době od 8:00h do 16:00h.
  Nepůjde – čp.308,198 + novostavba u čp. 198.
  Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860.
 • Vydáno dne 13.10.2010:
  Vyhodnocení ankety průzkumu zájmu o mateřskou školu
   
  1/ Celkem bylo Obecním úřadem Babice osloveno 49 rodin v příslušné cílové skupině.
  2/ Z tohoto počtu odevzdalo platné anketní lístky celkem 33 rodin, což činí 67,3%.
  3/ Na základě výše uvedených výsledků provedl Obecní úřad Babice vyhodnocení skutečného zájmu
  podle jednotlivých variant takto:
  a) varianta č. 1  –  5
  b) varianta č. 2  –  13
  c) varianta č. 3  –  6
  d) nemá zájem   –  9
   
  4/ Většina oslovených zájemců (13) se tedy rozhodla pro variantu č. 2 to je umístění svých dětí v mateřské
  škole Mukařov, Říčany.
  Tento názor je pro Obecní úřad závazný a proto nově zvolené zastupitelstvo obce projedná s Městským úřadem Říčany a Obecním úřadem Mukařov možnosti umístění dětí z Babic v jejich mateřských školách.
                                                                                                                   Kačírková Iva
                                                                                                                       starosta
 • Vydáno dne 6.10.2010:
  1. oznámení o přerušení dodávky elektřiny Babice – Dne 21.10.2010 v době od 8:00h do 16:00h.
  Nepůjde – od čp. 111 směr Doubek, ulička k penzionu Variant, od autobusové zastávky u čp. 44 směr Mukařov po Vintex, ulička směr penzion Klika, penzion Klika.

  2. oznámení o přerušení dodávky elektřiny Babice – Dne 22.10.2010 v době od 8:00h do 16:00h.
  Nepůjde – od autobusové zastávky u čp. 44 směr Mukařov po Vintex, od autobusové zastávky směr Doubek, ulička směr penzion Klika, penzion Klika.
  Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860.
  Od 21. září AQUA AEROBIC v areálu Open Gate. Více zde.

  Možnost využítí tělocvičny v Open Gate – cvičení pro ženy a tanečky pro děti.
  Pokud máte zájem přihlaste se – je nutný dostatečný počet zájemců. Věškeré informace zde.

 • Vydáno dne 30.9.2010:
  Česko – Anglická rodinná školka – Klub Pramínek pořádá dne 1.10.2010 Den otevřených dveří. Více zde.

  Připomínáme svoz nebezpečného odpadu, který proběhne dne 2.10.2010 – odkaz na aktualitu z 30.3.2010.

 • Vydáno dne 15.9.2010:

  Anketa k mateřské škole
  ve vyhlášeném termínu 15. září 2010, byla vyhodnocena anketa ve věci zjištění skutečného zájmu o mateřskou školu ve třech variantách. Ze 48 oslovených rodin jich celkem 22 vyplnilo a odevzdalo anketní lístky, což je 48,5 %.
  Aby Obecní úřad mohl objektivně rozhodnout o zvolené variantě, kterou pak začne realizovat, je statisticky potřebný názor nadpoloviční většiny oslovené cílové skupiny občanů obce.
  Z výše uvedeného důvodu proto žádáme rodiny s dětmi, které se v proběhlé anketě ještě nevyjádřili, aby tak učinili v náhradním termínu, do 30. září 2010.

  Za názor je samozřejmě vyhodnocen i negativní požadavek – nemám zájem !

  Kačírková Iva

   

 • Vydáno dne 10.9.2010:

  Od 15.9.2010 je bazén v internátní škole Open Gate opět přístupný pro občany, kteří mají trvalý
  pobyt v obci Babice. 
  Opět každou středu od 15.9.2010 do 30.6.2011 je bazén pro občany otevřen
  od 17:30 hodin do 19:30 hodin.
 • Vydáno dne 9.9.2010:

  Důležitá informace Ministerstva vnitra České republiky.

  Hlasování voličů – státních občanů jiných států. Dokument MVČR zde.

 • Vydáno dne 9.9.2010:

  Obec Sibřina a Mateřská škola v Sibřině se tímto na Vás obrací s prosbou o pomoc a žádá všechny dobrovolníky
  z obce a okolí, kteří by měli zájem zúčastnit se důležité brigády v nově rekonstruované budově mateřské školy
  nutnou pro kompletní zkolaudování.
  Termín brigády je od 10.9.2010 do 12.9.2010. Více informací zde.

 • Vydáno dne 30.8.2010:

  Česko – Anglická rodinná školka – Klub Pramínek
  Od začátku září bude zahájen zkušební provoz herny. Rodiče, kteří mají zájem, aby jejich dítě navštěvovalo školku a zvyklo si na nové prostředí, mohou s dítětem po telefonické dohodě přijít do herny. Návštěva herny v doprovodu rodičů je zdarma a samozřejmě k ničemu nezavazuje.
  Od října počítáme se zahájením normálního provozu školky. Je určena dětem od 18 měsíců do 7 let.

  Veškeré dotazy rádi zodpovíme na 721 444 339 nebo na fons.spei@seznam.cz.

  Další informace najdete také na stránkách školky FONS SPEI, s.r.o www.fonsspei.hostzi.com.

  Helena Švomová

 • Vydáno dne 26.8.2010:

  OpenCard v příměstských spojích

  OpenCard po Praze – zde.
  Výklad ROPIDu k OpenCard – zde ( zdroj obec Doubek ).
  Jízdné pro školáky na 2010/2011 se mění!  Nebude zdarma předem, ale po žádosti o proplacení.

 • Vydáno dne 23.8.2010:
  Svoz velkoobjemového odpadu proběhne 11.9.2010.

  Kontejnery budou přistaveny v 9:00 hodin a odvoz kontejnerů bude ve 12:00 hodin.
  Jeden kontejner bude jako vždy přistaven v Babičkách u rybníčku a druhý na návsi ve dvoře budovy č.p. 76.
                                                                                                                   Kačírková Iva
 • Vydáno dne 14.8.2010:

  Informace pro nové občany z Babic.
  Jako každý rok, i letos je v Mukařově Tradiční pouť, která potrvá do neděle 22.8. Ve čtvrtek 19.8. od 14:00
  do 17:00 hodin jsou zlevněné atrakce a v sobotu 21.8. ve 21:00 hodin se můžete těšit na velkolepý ohňostroj.
  Tento zvyk a obyčej (pečení koláčů, pečení kachny) dodržují i starousedlíci z Babic.

  Kačírková Iva

 • Vydáno dne 29.7.2010:
  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Babice – Dne 19.8.2010 v době od 8:00h do 15:00h.
  Nepůjde – od bývalé školy (čp.76) směr Hujara po čp.83.
  Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860.

  Informace o službě Jednotného kontaktního místa podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.
  Tuto službu poskytuje za Středočeský kraj Městský úřad Černošice, odbor obecní živnostenský úřad s
  pracovištěm v Praze 2, Podskalská 19. Více v letáku zde…

 • Vydáno dne 24.7.2010:
  Aktualizace Orientačního plánu obce Babice

  Ke dni 22.7.2010 je aktualizován již po třetí Orientační plán obce Babice se stavem p.č. rodinných domů k 31.5.2010. Součástí tohoto novelizovaného Orientačního plánu je i dokončení pojmenování všech místních komunikací v obci.
  Toto pojmenování můžete uvádět ve své adrese od momentu nainstalování příslušných uličních tabulí, které se budou po dodání z výroby průběžně instalovat.
  Orientační plán obce je zároveň aktualizován i na web. stránkách.
  Babice  22.7.2010                                                                                       Kačírková Iva

 • Vydáno dne 25.6.2010:

  Velký úklid nepořádku
  Obec Babice v tomto roce zlikvidovala již tři nepovolené skládky. Dvě skládky byly přímo v lese a likvidace třetí skládky byla u fotbalového hřiště při vstupu do lesa.
  Likvidace skládky u fot. hřiště a úklid po skládce byl proveden 20.6.2010. Na likvidaci skládky se finančně podílel Obecní úřad Babice a Sbor dobrovolných hasičů obce Babice provedl samotnou likvidaci a úklid po skládce.
  Obec Babice děkuje Sboru dobrovolných hasičů za likvidaci této skládky.
  Byl zde obrovský nepořádek. Hromady trávy, listí, beton, pletivo, sloupky atd. Důrazně žádáme všechny občany, aby nezakládali nepovolené skládky. Kontroly pořádku bude provádět pořádková komise Obecního úřadu a konkrétně pořádek u fot. hřiště bude pod kontrolou občanů, kteří v blízkosti bydlí.
  Obec vynakládá nemalé finanční prostředky na to, aby obec byla uklizená. Mimo běžného svozu komunálního odpadu je pro občany každý měsíc objednáván velkoobjemový kontejner a rovněž v tomto roce obec zavedla novou službu a to je svoz bioodpadu.
  Na fotografiích z úklidu skládky sami zjistíte jak byla skládka veliká a jak náročná byla likvidace.

  Kačírková Iva – starosta


 • Vydáno dne 21.6.2010:

  INFORMACE O SVOZU ODPADU

  Svoz velkoobjemového odpadu pro občany bude realizován následovně:

  v Babicích na návsi 3.7.2010 v 9 hodin, odvoz v 11 hodin
  v Babičkách 3.7.2010 /u rybníčku/ v 16 hodin, odvoz v 19 hodin

  Dále žádáme všechny občany obce, aby udržovali kolem kontejneru na tříděný odpad pořádek, ukládali do kontejneru na tříděný odpad odpad, který tam patří.

  Velkoobjemový odpad ukládejte do kontejnerů, které obec zajišťuje a přistavuje každý měsíc.

  Žádáme Vás, aby jste nezakládali nepovolené skládky.

  Obec zajistila úklid nepovolené skládky, která vznikla u hřiště při vstupu do lesa. Byl zde velký nepořádek – tráva, listí, pařezy, beton, sloupky atd. Důrazně žádáme občany, aby zde znova nezakládali nepovolené skládky, nevozili sem trávu, listí atd. Skládka je zde zakázána a kontrolu pořádku zde bude provádět pořádková komise Obecního úřadu a dále bude pod kontrolou občanů. Kdo si neví rady kam s bioodpadem /tráva, listí atd/ může si na Obci vyzvednout nádoby na bioodpad, jehož svoz obec zajistila.

  Kačírková Iva – starosta

 • Vydáno dne 30.5.2010:

  Výsledky voleb v Babicích

  ODS 111
  TOP 09 97
  Věci Veřejné 42
  ČSSD 32
  Suverenita 15
  Strana Zelených 11
  KSČM 6
  SPOZ 5
  Strana Svobodných Občanů 5
  Pravý Blok 3
  Občané.cz 1
  KDU-ČSL 1
  Česká Pirátská Strana 1
 • Vydáno dne 28.5.2010:
  Volby 2010 – volby se konají v budově Hasičské zbrojnice. V pátek od 14:00 do 22:00 hodin
  a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.
 • Vydáno dne 17.5.2010:
  Výzva všem podnikatelským subjektům v obci Babice.

  OÚ Babice nabízí uveřejnění vašich kontaktních údajů na svých webových stránkách v rubrice Firmy.
  Pokud máte zájem, zašlete e-mailem vaše kontaktní informace na oubabice@c-box.cz.

 • Vydáno dne 3.5.2010:
  Našly se klíče od domu na kraji lesa u fotbalového hřiště. Jsou k vyzvednutí na OÚ.
 • Vydáno dne 27.4.2010:
  RC Babický drak – Hlídání dětí.

  Od 12.4.2010 zavádíme novou službu výpomoci s dětmi maminkám, vždy v pondělí a středu od 8:30 -12:30 hodin, můžete přivést své dítko do hasičské zbrojnice, kde je k dispozici herna a zázemí pro děti. Dítě vybavte svačinkou,
  pitím a bačkůrkami. S dětmi pořádáme různé hry, tvoření, angličtinu, cvičení, procházky a procvičujeme jemnou a hrubou motoriku.
  Více informací získáte na www.babickydrak.tym.cz , rcbabice@seznam.cz  nebo tel: 775 114 851.

 • Vydáno dne 30.3.2010:

  Svoz bioodpadu
  – od 1.4.2010 začíná svozová firma odvážet bioodpad, svoz bude 1x za 14 dní, vždy lichý týden ve čtvrtek

  Svoz nebezpečného odpadu – dva svozy 8.5.2010 a 2.10.2010
  – 8.5.2010 Babice – místo zastávky na návsi před bývalou školou, čas příjezdu 10:50 hod., nakládka 20 minut
  – 8.5.2010 Babičky – místo u zastávky MHD, čas příjezdu 11:20 hod., nakládka 15 minut
  – 2.10.2010 Babice – místo zastávky na návsi před bývalou školou, čas příjezdu 10:50 hod., nakládka 20 minut
  – 2.10.2010 Babičky – u zastávky MHD, čas příjezdu v 11:20 hod., nakládka 15 minut

  Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů:
  olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje,
  odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače.

  Nebude se odebírat železný šrot, znečištěné stavební materiály a pneumatiky.

  Svoz velkoobjemového odpadu
  – 17.4.2010 jeden kontejner bude přistaven u rybníčku v Babičkách, druhý kontejner v Babicích na návsi
  čas příjezdu cca v 9:00 hodin, čas odjezdu ve 12:00 hodin
  – 22.5.2010 opět jeden kontejner u rybníčku v Babičkách, druhý kontejner v Babicích na návsi
  čas příjezdu v cca 9:00 hodin, čas odjezdu ve 12:00 hodin

  CzechPoint
  připomínám, že můžete využívat služby CzechPoint na OÚ Babice v úřední dny.
  Můžete zde dostat ověřené výpisy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, z živnostenského rejstříku,
  obchodního rejstříku.

  V Babicích dne 29.3.2010

  Kačírková Iva
  starosta obce

 • Vydáno dne 17.3.2010:
  Na OÚ zahájen prodej evidenčních známek pro psy. Cena 30 Kč.

 • Vydáno dne 16.3.2010:
  Na OÚ jsou k vyzvednutí objednané nádoby na bioodpad. Na tel.č. 606 222 328 dostanete další informace týkající se plateb, výdeje nádoby apod.

  Rozpočet obce pro rok 2010. Více zde.

 • Vydáno dne 11.3.2010:
  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Babice – Dne 31.3.2010 v době od 8:00h do 11:00h.
  Nepůjde slepá ulička k domu č.p. 214 a 271.
  Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860.
 • Vydáno dne 1.3.2010:

  Cesty, které nás spojují
  Během května a června 2009 připravovali MAS Říčansko a MAS region Pošembeří ve spolupráci se zástupci  zainteresovaných obcí projekt spolupráce, který byl úspěšný v rámci dotačního řízení Programu rozvoje venkova Ministerstva životního prostředí a byl doporučen k realizaci.
  Dne 8.1. byla podepsána dohoda o finacování. Realizací projektu, která se uskuteční během roku 2010 a 2011  získá region celkem 5 milionů z dotací EU.
  Tento rozsáhlý projekt s výstižným názvem „Cesty, které nás spojují“ řeší obnovu původních polních cest spojujících obce Stupice, Sibřina, Sluštice, Křenice, Březí, Babice, Škvorec, Třebohostice, Dobročovice, Květnice a Zlatá. Současně však projekt sleduje vyšší cíl. Jeho realizací dojde k posílení místních aktivit, povzbuzení přímé komunikace mezi  lidmi a jejich spolupráci. Současně projekt prohloubí vztah obyvatel k místu, ve kterém nejen bydlí ale i žijí. Lidé získají pocit sounáležitosti prohloubí se vztah obyvatel k přírodě, kulturnímu dědictví venkova a aktivnímu trávení volného času.
  Obnovené polní cesty budou doplněny o informační cedule pro turisty. Zvýší se tak atraktivita regionu pro turistický ruch. Cesty ale budou sloužit především místním obyvatelům ke každodenním procházkám. Po cestách budou rozmístěny lavičky a herní prvky pro děti. Podle potřeby se vysadí nové stromky.
  Průběh realizace projektu můžete sledovat na webových stránkách www.cestyspoluprace.eu na kterých je zveřejněn i konkrétní plánky tras. Stránky jsou průběžně aktualizované.

 • Vydáno dne 25.2.2010:
  Pozor změna! Zápis do mateřské školky v Sibřině se přesouvá na 6.4.2010. Více zde.
 • Vydáno dne 28.1.2010:
  Dopis majitelům rekreačních objektů (chaty, chalupy atd.) týkající se svozu a zaplacení poplatků za komunální odpad. Více zde.
 • Vydáno dne 27.1.2010:
  Vyhlášení záměru obce – Pronájem Hasičského domu
 • Vydáno dne 25.1.2010:
  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Babice – Dne 10.2.2010 v době od 8:00h do 11:00h.
  Nepůjde – lokalita – chaty ke Strašínu.
  Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860.
 • Vydáno dne 11.1.2010:
  Den otevřených dveří a zápis do Mateřské školky v Sibřině na školní rok 2010-2011.
  Více zde. Webové stránky obce Sibřina zde.
 • Vydáno dne 7.1.2010:
  Bioodpad – Informace
  Vzhledem k tomu, že počet zájemců přesáhl požadovaný počet /20/ předáváme svozové firmě ASA seznam občanů, kteří mají zájem o svoz bioodpadu. Svozová firma Vám naveze nádoby na bioodpd a svoz začne v dubnu.
  Průběžně Vám k této akci budeme předávat informace.