• Vydáno dne 14.12.2011: 

  Dne 21.12. a 28.12. jsou úřední hodiny zrušeny z důvodu dovolených.

 • Vydáno dne 22.11.2011:Ceník známek:1 x týdně – 240l – 3.300 Kč
  1 x týdně – 120l – 2.400 Kč
  1 x 14 dní – 120l – 1.900 Kč (sudé týdny)
  1 x 14 dní –   80l – 1.600 Kč (sudé týdny)

  Jednorázový svoz – 80 Kč (prodej pouze jako doplněk ke známce roční)

  Poplatek pro majitele chat – 500 Kč

 • 1 x týdně –   80l – 1.900 Kč
 • Na Obecním úřadě začal prodej známek na komunální odpad pro rok 2012.
 • Vydáno dne 7.11.2011:

  OZNÁMENÍ – dne 26.11.2011 bude proveden v babickém lese Mysliveckým sdružením Březí odstřel černé zvěře.
 • Vydáno dne 26.10.2011:Informace pro občany:

  – Odstávky vydávání e-Pasů a Občanských průkazů. Více zde.

  – Petice za dostavbu silničního okruhu kolem Prahy úsek 511. Více zde.

  – Plán zimní údržby obce Babice zde.

 • Vydáno dne 24.10.2011:Svoz velkoobjemového odpadu Babice dne 12.11.2011.
  Kontejner bude přistaven na návsi u domu č.p. 76, doba přistavení v 8:00 hodin, odvoz 12:00 hodin.
 • Vydáno dne 6.10.2011:Od 8.10. do 16.10. 2011 bude probíhat kontrola vodoměrů. Vintex s.r.o. žádá o zpřístupnění vodoměrných šachet.
  Kontrolu bude provádět pan I. Tymkiv a G. Petrosyan.
 • Vydáno dne 30.9.2011:Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Babice – Babičky – Dne 8.11.2011 v době od 8:00h do 11:00h.
  Nepůjde lokalita – Mlejnská, ZD, Krátká, Okružní, Kolmá, Lomená od Kolmá po Okružní, Na Vyhlídce okolí čp.273,
  Polní, Příčná, Větrná, Spojovací, Starobabická od ul. Spojovací směr Doubek (okolí čp.126 půjde), Ke Koblasovně, Na Vršovce, K Žernovce.
  Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860.
 • Vydáno dne 26.9.2011:Občanské sdružení NOE zve všechny malé dětičky i předškoláky s rodiči v prostorách obecního úřadu ve Strančicích.
  Prostory jsme dostali nabídnuté od OÚ Strančice – ve Všechromech v domku bývalé hasičské zbrojnice.
  Lodička je přechodně ve Strančicích, v 1.patře obecního úřadu od února 2011. Více zde.
 • Vydáno dne 12.9.2011: 

  Svoz velkoobjemového odpadu Babičky dne 1.10.2011.
  Kontejner bude přistaven v Babičkách u Hasičského domu, doba přistavení v 8:00 hodin, odvoz v 11:30 hodin.
  POZOR – nebude odebírán stavební materiál a nebezpečný odpad.

 • Vydáno dne 9.9.2011:Od 21.9. 2011 do 30.6. 2012 je každou středu od 17:30 hodin do 19:30 hodin opět otevřen pro občany Babic
  bazén v Open Gate.
 • Vydáno dne 29.8.2011: 

  Svoz nebezpečného odpadu – 1. říjen 2011
  – Babice – místo zastávky na návsi, čas příjezdu 10:50 hod., nakládka 20 minut
  – Babičky – místo u zastávky MHD, čas příjezdu 11:20 hod., nakládka 15 minutDruhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů:
  olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje,
  odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače.

 • Nebude se odebírat železný šrot, znečištěné stavební materiály a pneumatiky.
 • Vydáno dne 8.8.2011: 

  Svoz velkoobjemového odpadu Babice dne 20.8.2011.
  Kontejner bude přistaven na návsi u domu č.p. 76, doba přistavení v 8:00 hodin, odvoz 12:00 hodin.

 • Vydáno dne 3.8.2011: 

  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Babice – Dne 1.9.2011 v době od 8:00h do 16:00h.
  Nepůjde lokalita -Na Skále levá strana od školy, čp.13, 7, 320, hospoda, autoservis.
  Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860.

 • Vydáno dne 1.8.2011: 

  Obecně závazná vyhláška obce Babice č. 4/2011 – O školském obvodu

 • Vydáno dne 26.7.2011: 

  Obecně závazná vyhláška obce Babice č. 3/2011 – O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činnostíostatní OZV najdete v sekci Obecní úřad \ Informace dle zákona 106/1999 Sb.

 • Vydáno dne 25.7.2011:Jóga v novém prostředí.
  Už teď o prázdninách můžete začít cvičit jógu v Babicích v nové tělocvičně SK Babice v ulici Ke skále č. 76
  (budova bývalé školy) a to v
  pondělí  18:00 – 19:30 a 20:00 – 21:30
  a středu 18:00 – 19:30 a 20:00 – 21:30.Více informací najdete na stránkách http://www.babice.sk/joga.
 • Vydáno dne 21.7.2011:

  Svoz velkoobjemového odpadu Babičky dne 30.7.2011.
  Kontejner bude přistaven v Babičkách u  Hasičského domu, doba přistavení v 8:00 hodin, odvoz v 11:30 hodin.
 • Vydáno dne 29.6.2011:

  Oznámení – v týdnu od 4.7.2011 do 8.7.2011 je z důvodu dovolené Obecní úřad uzavřen.
 • Vydáno dne 8.6.2011:Svoz velkoobjemového odpadu Babice dne 25.6.2011.
  Kontejner bude přistaven na návsi u domu č.p. 76, doba přistavení v 8:00 hodin, odvoz 11:00 hodin.
 • Vydáno dne 1.6.2011:

  Upozornění – v době prázdnin (červenec, srpen) bude omezen provoz Obecního úřadu a CzechPointu.
  Úřední den bude pouze v pondělí a to od 18:30 hodin do 19:30 hodin.
 • Vydáno dne 22.5.2011:Oznámení Českého statistického úřadu o došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů Sčítání lidu,
  domů a bytů 2011. Více zde.
  Seznam sčítacích komisařů ČSÚ zde.
 • Vydáno dne 18.5.2011: 

  Svoz velkoobjemového odpadu Babičky dne 28.5.2011.
  Kontejner bude přistaven u rybníčku v Babičkách, doba přistavení v 8:00 hodin, odvoz ve 12:00 hodin.

 • Vydáno dne 22.4.2011: 

  Obec Babice – pravidelná setkání pro seniory. Více zde.Pro všechny – Hatha Jóga ve vašem okolí. Více zde.

 • Vydáno dne 14.4.2011:Informace pro občany Babic

  Jarní brigáda
  14.5.2011 v sobotu organizuje obec Babice jarní brigádu – úklid obce. Budeme provádět hlavně úklid v lese
  a na veřejných prostranstvích obce Babice.
  Sraz účastníků v 9:00 hodin u hřiště – ulice Ke Hřišti. Občerstvení zajištěno.

  – OÚ Babice opět zahajuje svozy velkoobjemového odpadu. Svozy se budou provádět každý měsíc. Jeden měsíc
  bude přistaven kontejner na návsi v Babicích, druhý měsíc u rybníčku v Babičkách.
  16.4.2011 bude přistaven kontejner na svoz velkoobjemového odpadu na návsi  u domu č.p. 76.
  Doba přistavení v 8:00 hodin, odvoz 12:00 hodin.

  V květnu bude přistaven kontejner na svoz velkoobjemového odpadu v Babičkách u rybníčku.
  Takto střídavě budeme pokračovat ve svozech až do října.
  Tyto informace budou pravidelně umisťovány na webu obce a ve vývěsce OÚ Babice.

 • Vydáno dne 7.4.2011: 

  Svoz Bio odpadu bude každý lichý čtvrtek a první svoz začne 14.4.2011.
  Kdo nemá ještě zaplacený svoz a nebude mít letos zájem o tuto službu, žádáme o vrácení nádoby.

 • Vydáno dne 30.3.2011: 

  Svoz nebezpečného odpadu – 7. května 2011
  – Babice – místo zastávky na návsi, čas příjezdu 10:50 hod., nakládka 20 minut
  – Babičky – místo u zastávky MHD, čas příjezdu 11:20 hod., nakládka 15 minut
  Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů:
  olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje,
  odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače.

 • Nebude se odebírat železný šrot, znečištěné stavební materiály a pneumatiky.
 • Vydáno dne 19.3.2011:Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Babice – Dne 5.4.2011 v době od 7:30h do 15:30h.
  Nepůjde lokalita – Na Bezchlebí ul. K Lesu, Topolová, Na Ladech, Sportovní nové RD, Honzíkova.
  Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860.
 • Vydáno dne 1.3.2011:

  Informace pro majitele nádob na BIO odpad.
  Ceny zůstávají stejné jako loni. Tzn: 120l cena 740 Kč a 240l cena 966 Kč.
  Firma A.S.A nevydává známky, pouze sleduje ve spolupráci s obcí, kdo má svoz zaplacen.
  Nabízíme dva způsoby plateb:
  1/ hotově na pokladně v úředních hodinách
  2/ převodem na účet č.ú. 9323201/0100 – zde je velmi důležité do variabilního symbolu uvést, že se jedná
  o platbu za BIO a hlavně číslo popisné
  Nový zájemci se musí dostavit na OÚ, kde si po zaplacení vyzvednou nádobu.
 • Vydáno dne 22.2.2011:Praktická lékařka – Říčany – informace ohledně zajištění zdravotní péče. Více zde.
 • Vydáno dne 24.1.2011:1/ Ve dnech 7.2. a 9.2. 2011 je pokladna uzavřena.
  2/ Při výměně občanského průkazu z důvodu zavedení názvů ulic, stačí vyplněný formulář na Městském úřadě
  v Říčanech. Není nutný žádný jiný doklad od obce.
  3/ V rámci podpory odpovědného nakládání s bioodpadem zavádí obec od začátku roku 2011 příspěvek občanům
  Babic na koupi kompostéru v hodnotě 300 Kč (pro prvních 80 zájemců). Příspěvek bude poskytován na jeden
  kompostér na nemovitost a bude proplácem v úředních hodinách na OÚ na základě dokladu o koupi
  kompostéru. Více na téma kompostování a (bio)odpadů se dozvíte v sekci Ekologie (průběžně se doplňuje).
 • Vydáno dne 19.1.2011:Výzva OÚ – žádáme majitele popisných čísel 094, 164, 206, 315, 317, 319, 321, 322, 323, 325 k jejich vyzvednutí.
  Cena 210,-.
 • Vydáno dne 10.1.2011: 

  Obecní úřad připomíná zakoupení známek na odpad do konce ledna. Pokud nové známky nebudou včas vylepeny na nádobách, firma A.S.A odpad nevyveze.
  Na základě usnesení zastupitelstva obce jsou jednorázové známky pouze jako doplněk ke známce roční.