• Vydáno dne 19.12.2012:
Dne 31.12. 2012 jsou úřední hodiny zrušeny z důvodu dovolených.
  • Vydáno dne 3.12.2012:

    Na Obecním úřadě začal prodej známek na komunální odpad pro rok 2013.
    Ceník známek:

    1 x týdně – 240l – 3.300 Kč
    1 x týdně – 120l – 2.400 Kč

    1 x týdně –   80l – 1.900 Kč

    1 x 14 dní – 120l – 1.900 Kč (svoz sudé týdny)
    1 x 14 dní –   80l – 1.600 Kč (svoz sudé týdny)

    Jednorázový svoz – 80 Kč (prodej pouze jako doplněk ke známce roční)

    Poplatek pro majitele chat – 500 Kč

  • Vydáno dne 21.11.2012:

    UPOZORNĚNÍ NA KRÁDEŽE

    Vážení občané,
    v současné době v obci dochází ke krádežím v rodinných domech. Ke krádežím dochází v noci, ale i přes den.
    Buďte prosím ostražití a v případě jakéhokoliv podezření – podezřelá osoba, auto apod. zavolejte na policii ČR.
    Já jsem dnes s policií o tomto problému mluvila s tím, že jsem je požádala, aby v obci prováděli noční hlídky.
    Což mi bylo přislíbeno.

    Kačírková Iva

  • Vydáno dne 19.11.2012:

    POZOR – ve dnech 8.12.2012, 29.12.2012, 12.1.2013 mezi 8 – 16 hodinou be bude konat odstřel ČERNÉ ZVĚŘE v Babickém a Březském lese.

  • Vydáno dne 1.11.2012:

    Nabídka volných pracovních míst v Aquapalace Hotel Prague. Více zde.

  • Vydáno dne 29.10.2012:

    Pozvání na výlov rybníka, který se koná v sobotu 3. listopadu na návsi od brzkých ranních hodin.

  • Vydáno dne 20.10.2012:

    V Doubku se otevírá od 1.3.2013 nová soukromá školka BEE. Více na www.skolka-doubek.cz.

  • Vydáno dne 18.10.2012:

    Obnovujeme staré tradice – v Babicích je 21.10.2012 HAVELSKÉ posvícení.
    Na návsi bude tuto sobotu a neděli umístěn kolotoč, skákací hrad, houpačky a další atrakce.
    Přijďte se pobavit.

  • Vydáno dne 4.10.2012:

    Svoz velkoobjemového odpadu Babice dne 27.10.2012.
    Kontejner bude přistaven na návsi (ve dvoře čp. 76), doba přistavení v 8:00 hodin, odvoz cca 11:30 hodin.

  • Vydáno dne 2.10.2012:

    Informace o návrzích smluv o dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace.

    Společnost Vintex s.r.o. v minulých týdnech rozeslal či předal svým odběratelům jednostrannou výpověď smlouvy
    o dodávce vody a odvádění odpadních vod z důvodu předání vodovodu a kanalizace do správy společnosti IVK.

    V současné době předala společnost Vintex občanům obce návrh nové smlouvy, kde ovšem již společnost IVK nijak nefiguruje. Provozovatelem sítě tak bude opět společnost Vintex. Jediným důvodem výpovědi předchozích smluv se tak jeví ujednání o kontrole a schválení ceny vodného a stočného ze strany obce, které v novém návrhu již není zmíněno.

    Vzhledem k platným zákonným normám nelze bezdůvodně odmítnout podpis nové smlouvy. Doporučujeme proto obyvatelům obce podepsat nové smlouvy se společností Vintex se zapsáním stavu vodoměrů k datu podpisu.  Vintex garantuje nepřerušení dodávek vody do 31.11.2012.

    Od Vintex s.r.o. – Dobrý den, vzhledem k uzavírání nových smluv bychom Vás chtěli požádat o kontrolní odečet vodoměru. Stavy bychom Vás poprosili zaslat e-mailem. L. Soukupová Vintex s.r.o.

  • Vydáno dne 27.9.2012:

    Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu
    České republiky. Více zde.

    Babický běh vynesl 27.380,- korun pro Nadaci Olgy Havlové. Více zde.

    Čistopis Mateřské školy v Babicích. Více zde.

  • Vydáno dne 26.9.2012:

    ČEZ – Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů zde.
  • Vydáno dne 21.9.2012:

    Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Babice – Dne 15.10.2012 v době od 7:30h do 15:00h.
    Nepůjde ul. Slunečná (půjde pouze okolí čp. 217, 241).
    Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860.

    Krajská hygienická stanice – otravy metylalkoholem, více zde.

  • Vydáno dne 12.9.2012:

    Svoz nebezpečného odpadu – 6. 10. 2012
    – Babice – místo zastávky na návsi, čas příjezdu 10:50 hod., nakládka 20 minut
    – Babičky – místo u zastávky MHD, čas příjezdu 11:20 hod., nakládka 15 minut

    Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů:
    olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje,
    odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače.Nebude se odebírat železný šrot, znečištěné stavební materiály a pneumatiky.

  • Vydáno dne 11.9.2012:

    – Informace k provozu linek PID 364 a 366 od 1.9.2012 zde

    – V neděli 16.9. se během probíhajícího čtvrtmaratonu – tedy cca od 9 do 16 hodin – zaplní ulice zejména v okolí
    hřiště parkujícími auty. Prosíme o trpělivost, je to jen na pár hodin. Nabádáme sice diváky i závodníky k
    odpovědnému parkování, neblokování vjezdů, využití MHD, atp., ale pokud přece jen vznikne nějaký problém,
    můžete jej nahlásit na telefonu 604 267 119 a my se budeme snažit zjednat nápravu.
    Děkuji.
    David Volenec, SK Babice

  • Vydáno dne 4.9.2012:

    Informace pro občany týkající se výpovědích smluv o dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace. ZDE

    ZO Babice

  • Vydáno dne 27.8.2012:

    Našel se mobilní telefon HTC s Androidem. K vyzvednutí na obecním úřadě v úřední hodiny.

  • Vydáno dne 21.8.2012:

    Dne 17.8.2012 se našel pes – malý bílý Bišonek. Ostříhaný s červeným látkovým obojkem, na obojku má el. zařízení.
    Pro více informací volejte 724 083 824.

  • Vydáno dne 19.8.2012:

    Svoz velkoobjemového odpadu Babice dne 1.9.2012.
    Kontejner bude přistaven v Babičkách (u rybníčku Na Ladech), doba přistavení v 8:00 hodin, odvoz cca 12:00 hodin.

  • Vydáno dne 3.8.2012:

    Vyjádření Státní Rostlinolékařské Správy – neposekané pozemky. Obec Babice předá k přestupkovému řízení
    na MěÚ Říčany. Dopis SRS zde.


  • Vydáno dne 3.7.2012:

    Svoz velkoobjemového odpadu Babice dne 21.7.2012.
    Kontejner bude přistaven na návsi u domu č.p. 76, doba přistavení v 8:30 hodin, odvoz v 11:00 hodin.

  • Vydáno dne 25.6.2012:

    Upozornění – v době prázdnin (červenec, srpen) bude omezen provoz Obecního úřadu a CzechPointu.
    Úřední den bude pouze v pondělí a to od 18:30 hodin do 19:30 hodin.
    Platí od 9.7.2012.

    První týden v červenci (27.týden) jsou úřední hodiny z důvodu dovolených zrušeny.

  • Vydáno dne 18.6.2012:

    Obec Babice hledá kronikářku. Zájemci hlaste se na obecním úřadě.

  • Vydáno dne 11.6.2012:

    S lítostí oznamujeme, že letošní ročník Babické veselé návsi se nekoná. Paní Havlová se velmi omlouvá a děkuje za pochopení.
  • Vydáno dne 4.6.2012:

    Žádáme majitele popelnic na bioodpad, kteří nemají zaplacené známky pro letošní rok, aby je zaplatili nebo nádoby vrátili.

  • Vydáno dne 1.6.2012:

    – Svoz velkoobjemového odpadu Babice dne 9.6.2012.
    Kontejner bude přistaven v Babičkách (u rybníčku Na Ladech), doba přistavení v 8:00 hodin, odvoz cca 12:00 hodin.

    – Během měsíce července a srpna bude uzavřena hrací plocha fotbalového hřiště v důsledku rekonstrukce.

    – Zaběhla se fenka francouzského buldočka černo – bílá. V případě, že by jste někdo fenku zahlédl prosím
    o informaci na telefon 774 711 913. Děkuji Mandík, Škvorec, Jiráskova ulice

  • Vydáno dne 29.5.2012:
    Oprava

    Na základě zaslaného dopisu z min. zemědělství opravujeme a upřesňujeme text na webu obce z 27.5.2012:
    Obec není oprávněná schvalovat stanovenou cenu vodného a stočného na majetku ve vlastnictví Vintex s.r.o.
    Vzhledem k této skutečnosti obec požádá Finanční ředitelství o cenovou kontrolu ceny vodného a stočného
    stanovené f Vintex s.r.o.

    Kačírková Iva   starosta

  • Vydáno dne 27.5.2012:

    Uvedená kalkulace na vodné a stočné na rok 2012 je návrh f. Vintex s.r.o.. Zastupitelstvo tuto kalkulaci ani výši
    stočného a vodného neschválilo. S f Vintex budeme na toto téma dále jednat.
    Kačírková Iva starosta

  • Vydáno dne 23.5.2012:

    Kalkulace na vodné a stočné pro rok 2012 včetně rozpisu a vysvětlivek k jednotlivým bodům kalkulace.

  • Vydáno dne 16.5.2012:

    Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Babice – Babičky – Dne 6.6.2012 v době od 7:30h do 9:30h.

    Nepůjde – ZD, Starobabická od ul. Spojovací po ul. K Žernovce, K Žernovce, Spojovací, Ke Koblasovně,
    Na Vršovce, Mlejnská od ul. Starobabická po ul. Okružní – u čp. 260, Okružní od čp. 260 po čp. 274, Polní, Krátká.
    Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860.

  • Vydáno dne 14.5.2012:

    Od 12.5.2012 do 20.5.2012 bude probíhat v podvečerních hodinách kontrola vodoměrů. Žádáme o zpřístupnění vodoměrných šachet. Kontrolu bude provádět pan I. Tymkiv a G. Petrosyan.
  • Vydáno dne 2.5.2012:

    Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Babice – Dne 16.5.2012 v době od 7:30h do 12:30h.
    Nepůjde ul. Starobabická od ul. Na Výmoly směr Strašín + tel. vysílač, Studentská, Na Bahýnkách, Osadní, Černohorská, U Výmoly, Na Návsi – bývalý hotel.
    Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860.

  • Vydáno dne 26.4.2012:

    Dovolujeme si Vás pozvat na již třetí ročník akce „Poznej svojí MASku“, která se koná v neděli 13.5.2012 od 14,00 hodin v Říčanech na Marvánku. Bližší informace zde.

  • Vydáno dne 23.4.2012:

    Dne 30.4. , 7.5. a 9.5. 2012 jsou úřední hodiny zrušeny z důvodu dovolených.

  • Vydáno dne 12.4.2012:

    Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje: souhrnné informace k problematice spalování hořlavých látek na volném prostranství – více zde.

  • Vydáno dne 5.4.2012:

    – Dne 21.4.2012 se koná již tradičně jarní brigáda. Sraz účastníků je v 9 hodin na fotbalovém hřišti.
    Přineste si vlastní rukavice. Občerstvení zajištěno.

    – Informace z MV týkající se vydání prvního OP. Více zde.

  • Vydáno dne 4.4.2012:

    Svoz velkoobjemového odpadu Babice dne 28.4.2012.
    Kontejner bude přistaven na návsi u domu č.p. 76, doba přistavení v 8:00 hodin, odvoz 11:00 hodin.

  • Vydáno dne 3.4.2012:

    – Zastupitelstvo obce hledá členy do Kontrolního a Finančního výboru.

    Odpověď na dotazy a žádosti občanů týkající se změny trasy autobusů zajišťující dopravní obslužnost obce
      a zlepšení dopravní obslužnosti.
    Vážená paní starostko,

    není příliš vhodné, aby spoje, které mají dlouhou dobu jízdy, začaly provádět závlek přes Babice a Strašín. Nejen, že pro cestující by to znamenalo přece jen znatelnější prodloužení doby jízdy a případné výrazné zhoršení přestupních vazeb, ale s velkou pravděpodobností by proti takou návrhu byly i veškeré obce na trasách jednotlivých linek, které se podílejí na dotování jejich provozu. Navíc by tím došlo i ke ztrátě jejich alespoň částečné atraktivity oproti automobilové dopravě, právě z důvodu prodloužení doby jízdy. Přitom linky 381, 382, 383 a 387 patří dle přepravních průzkumů k jedněm z nejvíce využívaných v rámci příměstských linek v systému PID vůbec. I proto není vhodné zhoršit dopravní obslužnost pro celou řadu cestujících na úkor přece jen mnohem menšího počtu cestujících z Babic a  Strašína.
    Také nutno dodat, že na linkách 381, 387, často i 382, je provoz zajišťován kloubovými vozidly a silnice v okolí Babic a  Strašína nejsou příliš vhodné pro pravidelný provoz takovýchto vozidel. Tyto linky končí ve stanici Háje, na Opatov jezdí pouze linka 385 a i zde nastává problém, že obce na trase linky by nemusely souhlasit s takovýmto prodloužením. Další věcí je, že obce Babice i Strašín (potažmo Říčany) by se musely podílet na dotování těchto linek z důvodu zajíždění na jejich území.
    Samozřejmě chápu zájem o zlepšení dopravní obslužnosti, v tomto případě však nejvhodnějším řešením je buď posílení provozu linky 364, v případě zájmu pro spojení na metro C pak lepší umožnění přestupů z linky 428 – tedy i posílení jejího provozu, byť například jen pro spojení do Říčan či Mukařova s následným přestupem. V každém případě to bude znamenat zvýšení dotací na provoz takového posílení. Pokud o toto máte zájem či by Vás zajímaly další podrobnosti, doporučil bych Vám obrátit se konkrétně na pana Radima Kohutku, který je projektant jízdního řádu linky 428 (ale i 385).

    S pozdravem a přáním příjemného dne

    Miloš JELÍNEK
    ODBOR MARKETINGU
    zástupce vedoucího odboru

  • Vydáno dne 2.4.2012:

    Svoz nebezpečného odpadu – 5. 5. 2012
    – Babice – místo zastávky na návsi, čas příjezdu 10:50 hod., nakládka 20 minut
    – Babičky – místo u zastávky MHD, čas příjezdu 11:20 hod., nakládka 15 minut

    Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů:
    olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje,
    odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače.Nebude se odebírat železný šrot, znečištěné stavební materiály a pneumatiky.

  • Vydáno dne 1.4.2012:

    Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Babice – Dne 16.4.2012 v době od 7:30h do 14:30h.
    Nepůjde čp. 217.
    Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860.

  • Vydáno dne 21.3.2012:Informační letáky k dani z nemovitostí pro rok 2012. Letáky budou taktéž umístěny na internetových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz.

    Informační leták 1                     Informační leták 2

  • Vydáno dne 14.3.2012:

    Vítání občánků 2012

    V sobotu 17.3. proběhne Vítání občánků narozených v uplynulém roce. Akce začíná v 10:00 v divadle Open Gate.
    Obec Babice druhým rokem vítá nově narozené děti s trvalým pobytem v Babicích. Rodiče těchto dětí obdrželi pozvánky. Na programu bude vystoupení žáků ZŠ Open Gate, předání květiny maminkám a malé pozornosti pro děti, focení v kolébce. Tato akce je veřejně přístupná i ostatním obyvatelům Babic.
    Na akci spolupracují Kulturní a sociální výbor obce Babice, ZŠ Open Gate a Babický drak o.s..

    MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
    Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci ” Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje” se můžete seznámit prostřednictvím internetu nebo v prostorách obce s rozšířenou působností.

  • Vydáno dne 12.3.2012:

    Od dnešního dne jsou v prodeji známky na bioodpad. Svoz bude v lichém týdnu ve čtvrtek.
    Ceny na období od 1.4.2012 do 30.11.2012 jsou:
    za 240l – 966,-
    za 120l – 740,-
  • Vydáno dne 7.3.2012:

    Vážení rodiče,
    vzhledem k tomu, že obec nedisponuje vlastní mateřskou školkou, snažíme se o umístění dětí ve školkách v sousedních obcích. Bohužel i v těchto obcích bojují s naplněností a děti z jiných obcí nepřijímají.

    Pokud máte dítě, které má nastoupit jako předškolák, je však situace jiná a musí být zohledněna v přijímacích kriteriích dané školky. Obec Babice se snaží dojednat možnost přijetí předškoláků. Nutným předpokladem však
    je, že se dítě musí zúčastnit zápisu, který školka vyhlašuje.
    Žádáme rodiče těch předškoláků, kteří nebyli do školky přijati, aby se obrátili buď na Obecní úřad v úředních hodinách nebo členy kulturního a sociálního výboru na ksvybor@email.cz, popř. telefon 775 114 851.
    Budeme se snažit Vaši situaci řešit.

    Za kulturní a sociální výbor
    Martina Kloubová

  • Vydáno dne 22.2.2012:
    Změna a rozšíření úředních hodin na některých odborech MěÚ Říčany 
    Z důvodu nárůstu zpracování agendy byly změněny a rozšířeny úřední hodiny na odboru správních agend a dopravy a dále na CzechPointu, podatelně a pokladně nacházejících se v budově F Městského úřadu v Říčanech s platností od 20. 2. 2012, a to následovně:
    Odbor správních agend a dopravy, budova F, Komenského náměstí 1619

    Úřední hodiny
    Pondělí
    8:00 – 13:30, 14:30 – 20:00
    Úterý
    8:30 – 12:00, 12:30 – 15:00
    Středa
    7:30 – 12:00, 12:30 – 17:00
    Čtvrtek
    7:30 – 12:00, 12:30 – 15:00
    Pátek
    x

    Poznámka: v úterý a ve čtvrtek od 12:30 do 15:00 jsou vyřizovány pouze osobní doklady!
    Pokladna, podatelna a CzechPoint – budova F, Komenského náměstí 1619

    Úřední hodiny
    Pondělí
    8:00 – 13:30, 14:30 – 20:00
    Úterý
    7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
    Středa
    7:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
    Čtvrtek
    7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
    Pátek
    7:00 – 12:30

    POZOR! Změna úředních hodin se týká pouze jmenovaných odborů, na ostatních odborech a odděleních zůstávají úřední hodiny nezměněny.

  • Vydáno dne 17.2.2012:

    Petice proti trasám A a B1 plánovaného obchvatu města Říčan.
  • Vydáno dne 27.1.2012:

    Nabídka rodičům předškolních dětí – Informace o nové komunitní škole v Říčanech.
    Obecní úřad nemá zatím více informací, než ty, které najdete na níže uvedených internetových stránkách.

    pozvánka             www.ricka.info

  • Vydáno dne 18.1.2012:

    Výzva OÚ – žádáme majitele popisných čísel 346, 347 k jejich vyzvednutí. Cena 210,-.
  • Vydáno dne 14.1.2012:

    Revize, čištění komínů – zájemci, se mohou hlásit na OU. Zanechte své iniciály i s telefonním číslem a s informací o jaké vytápění se jedná a nebo volejte kdykoliv na telefonní číslo uvedené na letáku.
  • Vydáno dne 11.1.2012:

    – Na Obecním úřadě máte možnost svým podpisem podpořit PETICI, kterou žádáme, aby společnost O2 přivedla
    do obce pevné a případně rychlejší připojení k internetu přes ADSL/VDSL.
    Je potřeba minimálně 50 podpisů, proto neváhejte a podpořte.

    Děkujeme (Daniela Benešová autor Petice)

    – Obec hledá správce sportovního areálu obce Babice. Popis činnosti zde.
    Další informace obdrží zájemci na Obecním úřadě v úředních hodinách.

  • Vydáno dne 6.1.2012:

    S  účinností od 2. ledna 2012 se mění úřední hodiny na některých pracovištích Městského úřadu v Říčanech.
    Změna se týká úředních hodin registru vozidel a řidičských průkazů, cestovních dokladů a občanských průkazů
    v budově F na Komenského náměstí a podatelny, pokladny a  CzechPOINTu ve stejné budově, a to následovně:Úřední hodiny registru vozidel a řidičských průkazů, cestovních dokladů a občanských průkazů:

    Dovozy, stavby, přestavby vozidel – pondělí + středa

    Úřední hodiny
    Pondělí 7:30 – 12:00, 12:30 – 17:00 hodin
    Úterý 7:30 – 12:00 hodin
    Středa 7:30 – 12:00, 12:30 – 17:00 hodin
    Čtvrtek 15:00 – 20:00 hodin
    Pátek x

     

    Úřední hodiny PODATELNY, CzechPOINTu a POKLADNY v budově F na Komenského náměstí

    Úřední hodiny
    Pondělí 7:00 – 12:00, 12:30 – 17:00 hodin
    Úterý 7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00 hodin
    Středa 7:00 – 12:00, 12:30 – 17:00 hodin
    Čtvrtek 8:30 – 13:30, 14:00 – 20:00 hodin
    Pátek 8:30 – 11:00
     

    Úřední hodiny ostatních pracovišť zůstavají nezměněné a jejich přehled naleznete na stránce:http://info.ricany.cz/mesto/mestsky-urad-v-ricanech .

    Doufáme, že budete s úpravou hodin spokojeni. Prodloužením pracovní doby ve čtvrtek se snažíme vyjít vstříc pracujícím občanům, kteří by si jinak museli brát pro vyřizování svých záležitostí na úřadě volno.