encodedScript:

zivot_za_humnyAstronomický kroužek Babice Vás zve na přednášku Dr. Vladimíra Kopeckého Jr. (Fyzikální ústav MFF UK) „Život za humny?.. aneb hledání života ve Sluneční soustavě“.
Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 od 19,00 hod v klubovně Babického draka.
Pro občany v důchodovém věku je přednáška zdarma.

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru