encodedScript:

Dle informace Vody CZ Service pro příští rok dojde k navýšení cen jak u pitné vody (vodné), tak u vody odpadní (stočné). Jedná se o navýšení  5,03 Kč/m3 (4,58 Kč/m3 bez DPH)  u pitné vody a 6,04 Kč/m3 (5,49 Kč/m3 bez DPH) u vody odpadní. Z důvodu navýšení vstupních provozní  nákladů (elektrická energie, nákup pitné vody předané, nájemné) bylo nevyhnutelné ceny navýšit. Výpočet najdete v přiložené kalkulaci.

 

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru