detsky_den30. května 2015 v 9 hod pořádá Obecní úřad v Březí Dětský den
Cesta kolem světa za 80 … minut