Vážený pane starosto,

dovolte, abych Vám jménem Ministerstva vnitra nabídla metodickou pomoc při řešení otázek souvisejících s problematikou nočního klidu. Současně bych si dovolila připomenout, že obce nemají povinnost vydávat obecně závazné vyhlášky regulující dobu nočního klidu. Mají však možnost v případě existence výjimečných celoobecních akcí v době jejich konání dobu nočního klidu formou obecně závazné vyhlášky kdykoliv v průběhu roku zkrátit či nevymezit. Současně dodávám, že se nic nemění na pořádání společenských či rodinných akcí, tyto akce nevyžadují ani hlášení či povolení obce a mohou se na území obce konat i po 22. hodině, respektive mohou pokračovat i po 22. hodině, za podmínky respektování ochrany nočního klidu stanovené zákonem o přestupcích. Vzhledem k tomu, že se některé obce, na základě nepřesných či zavádějících informací ve sdělovacích prostředcích, obrací na náš resort ohledně možností regulace nočního klidu, zřídila jsem za tímto účelem na odboru veřejné správy, dozoru a kontroly metodický tým k této problematice.

S úctou a pozdravem
Mgr. Jana Vildumetzová
v.z. Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc.

Cookie Consent with Real Cookie Banner