U P O Z O R N Ě N Í  – S odvoláním na obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinné od 25.5.2018 je Správce osobních údajů (obec Babice, resp. OÚ Babice) povinen získat SOUHLAS se zpracováním osobních údajů (jméno, telefon, e-mail apod.) pro vlastní činnost jakou je např. rozesílání „novinek“, využívání elektronické podatelny OÚ či k elektronické komunikaci.

Stávající databáze bude dne 24.5.2018 uzamčena a smazána.

Nová databáze vyžaduje od subjektů údajů dostavit se na OÚ Babice a podepsat dokument „SOUHLAS se zpracováním osobních údajů“. Následně bude subjekt údajů nově zaevidován do databáze k rozesílání „novinek“, k využívání elektronického podání, popř. pro možnou komunikaci v elektronické formě mezi Správcem (OÚ Babice) a subjektem údajů.

V Babicích, dne 23.5.2018

Jan Chadraba, starosta

Cookie Consent with Real Cookie Banner