Ceník známek komunálního odpadu na rok 2019:

1x týdně – 240l – 3.400 Kč (svoz každé pondělí)
1x týdně – 120l – 2.500 Kč (svoz každé pondělí)
1x týdně –   80l – 2.000 Kč (svoz každé pondělí)

1x za 2 týdny – 240l – 2.800 Kč (svoz sudé týdny vždy v pondělí)
1x za 2 týdny – 120l – 2.000 Kč (svoz sudé týdny vždy v pondělí)
1x za 2 týdny –   80l – 1.700 Kč (svoz sudé týdny vždy v pondělí)

1x za 4 týdny – 80l – 1.200 Kč (svoz vždy první pondělí v měsíci)

Jednorázový svoz – 80 Kč (prodej pouze jako doplněk ke známce roční)

Roční poplatek pro majitele chat – 600 Kč

Ceník známek bioodpadu na rok 2019:
– týdenní svozy: bude upřesněno
– svozy 1x za 14 dní (liché čtvrtky): bude upřesněno

1x týdně – 240l – 1.650 Kč (svoz každý čtvrtek)
1x týdně – 120l – 1.380 Kč (svoz každý čtvrtek)

1x 14 dní – 240l – 1.002 Kč (svozy liché týdny vždy ve čtvrtek)
1x 14 dní – 120l –    774 Kč (svozy liché týdny vždy ve čtvrtek)