Ceník známek komunálního odpadu na rok 2021:

1x za 2 týdny – 80l – 2.600,-Kč (svoz sudé týdny, vždy v pondělí)
1x za 2 týdny – 120l – 3.100,-Kč (svoz sudé týdny, vždy v pondělí)
1x za 2 týdny –  240l – 4.200,-Kč (svoz sudé týdny, vždy v pondělí)

1x za 4 týdny – 80l – 1.950,-Kč (svoz dle svozového kalendáře, vždy po 28 dnech)

Jednorázový svoz (120l pytel) – 100,-Kč (prodej pouze jako doplněk k roční známce)

Roční poplatek pro majitele chat – 850,-Kč

Ceník známek bioodpadu na rok 2021:
duben – listopad

1x 14 dní – 240l – 1.300,-Kč (svozy liché týdny vždy ve čtvrtek)