Ceník známek komunálního odpadu na rok 2020:

1x týdně – 120l – 3.000,-Kč (svoz každé pondělí)
1x týdně –  80l – 2.400,-Kč (svoz každé pondělí)

1x za 2 týdny – 120l – 2.400,-Kč (svoz sudé týdny vždy v pondělí)
1x za 2 týdny –   80l – 2.000,-Kč (svoz sudé týdny vždy v pondělí)

1x za 4 týdny – 80l – 1.440,-Kč (svoz vždy první pondělí v měsíci)

Jednorázový svoz – 100,-Kč (prodej pouze jako doplněk k roční známce)

Roční poplatek pro majitele chat – 720,-Kč

Ceník známek bioodpadu na rok 2020:
duben – listopad

1x týdně – 240l – 1.980,-Kč (svoz každý čtvrtek)
1x 14 dní – 240l – 1.220,-Kč (svozy liché týdny vždy ve čtvrtek)