1. Domácí kompostování

Nejelegantnějším a zároveň nejekologičtějším řešením nakládání s bioodpadem, je kompostování přímo v místě, kde odpad vzniká, tedy u nás doma. Nestojí to víc než je pořizovací cena domácího kompostéru (řádově stovky korun), na který navíc dostanete od obce příspěvek 300Kč. Kompostováním také získáte kvalitní surovinu, kterou můžete použít na vlastních zahrádkách a nemusíte ji draze kupovat.  Na rozdíl od průmyslových hnojiv uvolňuje kompost živiny do půdy postupně, a tak nedochází k jejich výluhům do podzemních vod. Domácí kompostování šetří vám i obci na poplatcích za odvoz a likvidaci bioodpadu, popřípadě za likvidaci černých skládek a proto ho bude obec do budoucna co nejvíce podporovat.

Prvním krokem k podpoře odpovědného nakládání s bioodpadem je od roku 2011 obecní příspěvek na kompostování v hodnotě 300 Kč (pro prvních 80 zájemců), který vám bude proplacen (na základě dokladu o koupi kompostéru) v úředních hodinách na OÚ.  Příspěvek bude poskytnut na jeden kompostér na nemovitost.

Pokud kompostování sami zkusíte, uvidíte, že je to hračka. Základem všeho je prostě hromada :).

Základní informace o domácím kompostování a jeho výhodách si můžete přečíst v sekci Kompostovani, nebo se podívejte např. na www.ekodomov.cz nabízející veškeré potřebné informace k tématu včetně kompostovací poradny.

2. Komunální kompostování – sběr prostřednictvím BIO nádob (popelnic)

Ti, kteří v Babicích tuto službu již využívají, vědí, že je to velice pohodlné řešení nakládání s bioodpadem. Je to úplně stejné jako s „obyčejným“ komunálním odpadem, jen máte k dispozici trochu jinou (BIO) popelnici, která zajišťuje hygieničnost sběru. K dispozici jsou nádoby o objemu 120 a 240 litrů. Odvoz probíhá cca od 1.4. do 30.11. každý týden ve čtvrtek nebo 1x za 14 dní v liché čtvrtky. Poplatek za tento odvoz činí:

týdně:
240l          1.980,-Kč

1x za 14 dní:
240l          1.220,-Kč

Pravidla pro třídění jsou stejná jako u domácího kompostování.
Více informací můžete získat též na https://www.fcc-group.eu/cs/ceska-republika/sluzby/svoz-bioodpadu.html

Pokud máte o tuto službu zájem, nebo jakékoli dotazy k ní, obraťte se prosím v úředních hodinách na OÚ.

3. Komunitní kompostování

Obec dlouhodobě usiluje o to, aby mohla občanům nabídnout i další možnosti ukládání bioodpadu, například zřízením obecního kompostoviště, které by mělo občanům pomoci především od toho nejproblematičtějšího bioodpadu ze zahrádek – posekaná tráva, listí, větve, atp. Obecní kompostoviště je ale zařízení drahé a především náročné na údržbu. Vzhledem k nutnosti zajištění odebírání bioodpadu od občanů jsou prozatím k dispozici hnědé kontejnery umístěné na návsi u staré školy – umístit zde biologický odpad je ale možné pouze dle podmínek nové OZV 2/2018, čl. 4. 
https://babiceurican.cz/vyhlasky-a-narizeni/