Vážení spoluobčané,
zveřejňujeme apel společnosti Voda CZ Service k problematice s dodávkou pitné vody. Prosíme Vás o jeho přečtení, skutečně je nutné se nad užíváním pitné vody zamyslet a chovat se k ní s respektem tak, aby sloužila primárně k pití a hygieně a pro všechny okolo nás.

Voda CZ – prohlášení pro občany Babic 2019

Náhradní zdroje užitkové vody jsou přístupné na obvyklých místech z let minulých.
1) Honzíkova ulice (odběrový kohout)
2) Na Návsi (obecní studna)
3) Krátká ulice (cisterna, nádrž)
4) Voda CZ Service proplácí paragony za kupovanou balenou vodu