Informace pro obyvatele

Z důvodu výstavby chodníku a dešťové kanalizace, která započne tuto sobotu 27.5.2017 stanovil odbor dopravy přechodnou úpravu silničního provozu na hlavní silnici III. třídy ulice Starobabická – viz orientační mapka.
S výstavbou chodníku dojde také k omezení přístupu k vašim nemovitostem. Žádáme vás o trpělivost  a součinnost se zhotovitelem stavby firmou HES Stavební s.r.o.. V případě jakýchkoliv problémů, nejasností, případně více informací se obracejte na stavebně technický dozor pana Ing. Jana Raka na tel. čísle 602 223 258.

Děkuji,
Chadraba Jan, starosta obce