Informace pro obyvatele

Z důvodu výstavby chodníku a dešťové kanalizace, která započne tuto sobotu 27.5.2017 stanovil odbor dopravy přechodnou úpravu silničního provozu na hlavní silnici III. třídy ulice Starobabická – viz orientační mapka.
S výstavbou chodníku dojde také k omezení přístupu k vašim nemovitostem. Žádáme vás o trpělivost  a součinnost se zhotovitelem stavby firmou HES Stavební s.r.o.. V případě jakýchkoliv problémů, nejasností, případně více informací se obracejte na stavebně technický dozor pana Ing. Jana Raka na tel. čísle 602 223 258.

Děkuji,
Chadraba Jan, starosta obce

Cookie Consent with Real Cookie Banner