encodedScript:

Během tohoto týdne proběhne v obci, zejména v prostoru návsi, kácení stromů určených dendrologickým průzkumem. Nejvýraznějším zásahem bude bezpochyby řada smrků na hrázi rybníka, které jsou ke kácení určeny již několik let. K úplnému pokácení dojde bohužel i u starší lípy nad dětským hřištěm. Zde byl proveden znalecký posudek s využitím odborných analýz včetně tomografického vyšetření, které bohužel ukázalo, že strom není z hlediska bezpečnosti dále udržitelný. Na jaře samozřejmě proběhne revitalizační výsadba na místech, kde bude potřeba.

Dřevo bude odvezeno na obecní pozemek a po zpracování bude nabídnuto občanům k odkupu.

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru