encodedScript:

Vzhledem k opakujícím se problémům s provozem ČOV zahájil její provozovatel, firma VODA CZ SERVICE s.r.o., kompletní rekonstrukci systému technologie ČOV. Opravy budou probíhat v období od 8.1. do 14.1. 2015.

Po dobu provádění prací nebude kvalita odpadních vod na odtoku z ČOV jako v období plné funkčnosti, jelikož čištění odpadních vod probíhá přes původní technologii ČOV. O této skutečnosti obec informovala jak Odbor životního prostředí v Říčanech, tak Českou inspekci životního prostředí, která přislíbila kontrolu stavu vod pod ČOV. Za jakékoli případné škody na vodních tocích způsobené havárií ČOV je zodpovědný její provozovatel, tudíž VODA CZ SERVICE s.r.o.

Obec vede s provozovatelem jednání o co nejbližším a trvalém odstranění problémů s ČOV.

Cookie Consent with Real Cookie Banner