books

 

KNIHOVNA JE MOMENTÁLNĚ Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLY OPEN GATE VEŘEJNOSTI NEPŘÍSTUPNÁ.

Babičtí občané mají možnost navštěvovat knihovnu ve škole Open Gate, ta je pro ně otevřena každou středu od 15:00 hodin do 18:30 hodin. Obec svoji knihovnu neprovozuje.

Podmínky pro vstup do knihovny:

  • Registrační poplatek 50 Kč.
  • Nutnost trvalého bydliště v Babicích.
  • U osob mladších 18ti let je při registraci vyžadován podpis zákonného zástupce.
  • Pro registraci je nutné podepsat “ Prohlášení uživatele “ buď přímo v knihovně, nebo na Obecním úřadě v úředních hodinách.

ke stažení:

Knihovna disponuje cca 21 000 tituly, ročně jich přibude kolem 3000. Jedná se o učebnice, odbornou literaturu a beletrii v různých jazycích – kromě češtiny je velká část v angličtině, dále němčině, španělštině, francouzštině apd.

Dále je zde více než 600 nejen výukových DVD a taktéž CD nosičů.

Je možné pročíst denní tisk a časopisy, kterých je přibližně 30 v různých jazycích.

Zdroj: http://www.opengate.cz/cs/vyuka/knihovna/index.shtml