Jedná se o zapojení občanů do rozdělení části rozpočtu Středočeského kraje. Veškeré informace a podrobnosti k participativnímu rozpočtu naleznete na webových stránkách https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/.