encodedScript:

Vážení spoluobčané,

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie o tom, jak nakládat s rouškami, použitými kapesníky, příp. dalším potenciálně infikovaným odpadem v domácnostech během pandemie COVID-19.

  1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
  4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
  5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Dále bych vás chtěl jménem firmy Voda CZ Service ubezpečit o nezávadnosti pitné vody a informovat o opatřeních společnosti v rámci provozu vodovodů a kanalizací v období epidemie koronaviru.

KORONAVIRUS a PITNÁ VODA
COVID-19 a VODA CZ SERVICE

Dále přikládám stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu.
Stanovisko Ministerstva vnitra

Cookie Consent with Real Cookie Banner