Vánoční strom na návsi

Milí spoluobčané,
jistě jste si všimli ozdobeného vánočního stromu na návsi. Vězte, že se tak nestalo z našeho předčasného nadšení pro Vánoce, nýbrž neúprosnými termíny instalačních firem. Zakázka se zadává v létě, ale až na podzim se dozvíme termín. Letos na nás bohužel padlo velmi brzké datum. A protože jsme přidali nové ozdoby tak, aby strom byl hezký i ve dne, je instalace výraznější, než v minulých letech. Naší snahou bylo mít strom připravený na vánoční setkání 1.12., v prosinci by bylo termínů dost, leč pro nás pozdě.   
Děkujeme za pochopení.

Svoz nebezpečného odpadu 2.11.2019

Svoz nebezpečného odpadu proběhne dne 2.11.2019:
– Babice na návsi v 9,50 hod – čas nakládky 20 min
– Babičky u autobusové zastávky v 10,20 hod – čas nakládky 15 min

Odebírat se budou: olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače, případně jiné.
Nebude se odebíratželezný šrot, znečištěné stavební materiály a pneumatiky.

PSSZ – Volné pracovní pozice

Pražská správa sociálního zabezpečení v současnou chvíli nabízí několik volných pracovních pozic. Jedná se o vhodné pozice pro absolventy, kteří potřebují získat praxi a rovněž pro ty, kteří se rozhodli pokračovat na VŠ, jelikož i pro tyto studenty jsou pozice vhodné, neboť státní správa v tomto směru nabízí např. různá studijní volna apod. Více informací naleznete v přiloženém letáku.