Změna termínu odlovu černé zvěře

Dovolujeme si vás upozornit na změnu termínu odlovu černé zvěře v babickém lese a jeho přilehlém okolí. Původní termín, na rozpisce stanovený na 19.1.2021, je neplatný. Poslední odlov této sezóny se uskuteční tuto sobotu, dne 23.1.2021. Buďte prosím obezřetní při procházkách do lesa, ideálně je vynechte tímto směrem tento den úplně. 

Odvoz vánočních stromků

Svoz vánočních stromků bude probíhat v pondělí v rámci svozu komunálního odpadu. Podmínkou je velikost do 1m (velké stromy je nutné rozřezat).

Strategický plán obce Babice pro roky 2021-2025

Obec Babice má nově zpracovaný strategický dokument svého rozvoje do roku 2025. Ten nahrazuje původní dokument z roku 2015 (strategický plán obce 2015_2020), který se téměř ve všech bodech podařilo úspěšně naplnit. Velmi zajímavá je jeho analytická část, která poskytuje v současnosti nejucelenější a komplexní informace o naší obci. Ve strategické části se pak samozřejmě dozvíte o plánech pro investiční rozvoj obce a cest k jejich naplnění. Dokument určuje společné zájmy všech skupin obce, slouží jako podklad k žádostem o dotační prostředky, k územnímu plánování a celkově usnadňuje orientaci a zacílení potřeb ve všech oblastech života obce (vzdělávání, infrastruktura, podnikání, zdraví a sociální sféra, kultura, sport, ochrana životního prostředí a další).  

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BABICE_2020-2025

 

Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021

Vzhledem k současné epidemiologické situaci chce Finanční úřad předcházet kumulaci poplatníků na podatelnách, ovšem současně se nebrání poskytování služeb poplatníkům jako doposud (zejména pomoci s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí). Toho by chtěli docílit především prostřednictvím telefonické komunikace, kdy na určených telefonních číslech, budou poplatníkům k dispozici pracovníci majetkových daní, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí, nebo spojí poplatníky přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky.
Telefonicky rovněž pomůžou poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, přičemž se s poplatníkem dohodnou na formě pomoci, a to v takové míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu, nebo jeho územního pracoviště, respektive aby bylo možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je podat prostřednictvím sběrného boxu.
Kontakty k telefonickému řešení problematiky daně z nemovitých věcí jsou přiloženy ZDE.

Vánoční přání

Vzpomínkou na vánoční setkání loňského roku přejeme za obec Babice všem občanům hezké Vánoce, veselejší rok 2021 a hlavně pevné zdraví! 

S příchodem vánočních svátků si dovolujeme připomenout, že se jedná o svátky klidu a prosíme vás o zdrženlivost s používáním zábavní pyrotechniky. Její používání je regulováno v obci Babice vyhláškou č. 1/2019, děkujeme za její dodržování a obecně respekt k ostatním občanům a jejich domácím mazlíčkům. 

 

Přechod na nový systém odpadového hospodářství

Vážení spoluobčané,

od nového roku přechází obec Babice na nový systém odpadového hospodářství. Důvodů pro tento krok je mnoho, mezi ty nejdůležitější patří ale určitě změna legislativy, transparentnější systém fakturace svozové společnosti a v neposlední řadě třeba nepořádek způsobený přeplněnými nádobami na sběrných místech (které navíc obec není schopna navýšit z důvodu neexistujících vhodných pozemků). S tím bohužel přichází opětovné zdražení, které je z velké části způsobeno neustále narůstajícími cenami svozových společností a trhu s odpady obecně. Viz ceník svozů.

Na webu obce byla zřízena nová sekce ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, kde jsou popsány základní postupy a principy přechodu na nový systém

Protože si plně uvědomujeme, že se jedná o rozsáhlou a složitou akci, neváhejte nás kontaktovat s dotazy týkající se organizace výměny nádob a plateb poplatků. Jejich splatnost bude prodloužena výjimečně do konce března 2021. 

Děkujeme za trpělivost a součinnost.