Rekonstrukce komunikace ulice Mlejnská

Vážení spoluobčané,

od 11. 11. 2020 se bude rekonstruovat asfaltový povrch komunikace v ulici Mlejnská (od křižovatky v Babičkách až do Mukařova). Ukončení se předpokládá 20.11.2020. Průběh a průjezd bude stejný jako při rekonstrukci povrchu v ulici Starobabická. Dbejte prosím pokynů stavby.

Děkuji,
Jan Chadraba

 

Usnesení vlády ze dne 26. 10. 2020

 • Sbírka zákonů č. 176:
  • UV ze dne 26. října 2020 č. 1102 – zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s vyjmenovanými výjimkami.
  • UV ze dne 26. října 2020 č. 1103 – zakazuje a omezuje:
  – ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s vyjmenovanými výjimkami
  – přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s vyjmenovanými výjimkami
  – prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
  – poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb
  – pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
  – prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej s vyjmenovanými výjimkami

Nouzový stav v ČR – Informace ze dne 26.10.2020

Vážení spoluobčané,

výběr nových opatření vlády vyhlášených dne 26. 10. 2020 v souvislosti se zamezením šíření Covid-19. 

Od 28. 10. 2020 do 3. 11. 2020 bude zakázáno vycházení od 21.00 h do 4.59 h, s výjimkou cest do zaměstnání, výkonu povolání nebo podnikatelské činnosti, veřejných funkcionářů nebo ústavních činitelů, cest zpět do bydliště, poskytování veřejné hromadné dopravy, služeb pro obyvatele včetně zásobování, neodkladných cest z důvodu ochrany zdraví, života, majetku. Bude možné venčit psy, ale jen do 500 metrů od bydliště.

Nově je zavedeno omezení pro květinářství, kde mohou být od středy v provozovně zároveň jen dva zákazníci. Vláda také upřesnila výjimku pro domácí potřeby, ta se netýká prodejen s nábytkem a podlahovými krytinami. Zákaz nově dostaly sázkové kanceláře.

Home office má být přikázán všude, kde je to možné.

Stále platí omezení pohybu přes den, výjimkou jsou cesty do práce, za nejbližšími příbuznými, nezbytný nákup potravin, léků, hygienických potřeb, krmiv pro zvířata, pohonných hmot či zajištění nezbytných služeb.

Omezují se následující činnosti od 28. 10. 2020 do 3. 11. 2020:
Maloobchodní prodej zakázán v neděli, v pracovní dny a sobotu od 20.00 h do 5.00 h, výjimky jsou například pro čerpací stanice, lékárny, vlaková nádraží, letiště.
Zákaz prodeje na tržnicích, mimo prodej ovoce a zeleniny, mléka a výrobku z něj, masa a výrobků z něj, vajec, medu a výrobků z medu, to vše za předpokladu zákazu konzumace na místě, zachování odstupů mezi stánky alespoň 2 metry a na ploše 400 m² nesmí být více než 20 lidí.

Jan Chadraba
starosta obce

Přerušení provozu MŠ Dráček po dobu vyhlášeného volna a podzimních prázdnin

Po projednání se zřizovatelem bude, dle vyhl. 14/2005 Sb,, §3 odst. 2, v souvislosti s vydanými opatřeními k ochraně obyvatelstva, prevenci a nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, které jsou v  souladu se zákonem 258/2000 Sb., zák. o ochraně veřejného zdraví v platném znění v Mateřské škole Dráček, Babice, příspěvkové organizaci, se sídlem Ke Hřišti 390, Babice, od 26.10. do 30.10. 2020 přerušen provoz.

Informace pro rodiče dětí s handicapem

MAS Říčansko o.p.s. připravuje setkání rodičů pečujících o děti s postižením ve dnech 4.11. a 16.12.2020 v 10 hod. ve Svojeticích.
Zároveň sledují aktuální vládní opatření, kterými se budou jednotlivá setkání striktně řídit. Organizátor si vyhrazuje právo akci zrušit v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací. Více informací na webových stránkách mas.ricansko.eu, popř. po mailu nebo telefonu, pokud sami projevíte zájem a ozvete se jim.

Škola pro děti zaměstnanců ve zdravotnictví, sociálních službách, IZS

Dobrý den, vážení rodiče, 

chtěli bychom Vás informovat, že město Říčany organizuje pomoc pro rodiče, kteří jsou zaměstnaní jako zdravotníci, lékaři, pracovníci sociálních služeb nebo pracují u složek Integrovaného záchranného systému/hasiči, policisté, záchranáři/.  Ve 3. ZŠ U Říčanského lesa v Říčanech jsou vytvořeny třídy, kde se postaráme o děti ve věku od 3 do 10 let. Pokud patříte do zmíněné skupiny a máte zájem o tuto službu, obraťte se prosím na e-mail: hana.spackova@ricany.cz.
Věříme, že město Říčany a zkušený pedagogický sbor jsou zárukou toho, že se o děti dobře postaráme a pomůžeme tak zdravotníkům a složkám IZS. Potřebujeme, aby se mohli soustředit především na řešení epidemie COVID-19.

Věřím, že se podaří situaci společně zvládnout.

Starosta města Říčany

Informace o výdeji dezinfekce a roušek

Vážení spoluobčané,

vzhledem k současné situaci vám opět zdarma nabízíme dezinfekci Anti-COVID ve dvoulitrových PET lahvích. K vyzvednutí je na obecním úřadě v úředních hodinách či po tel. domluvě nebo v hasičárně také po tel. domluvě. Dále máme k dispozici zdarma respirátory a jednorázové roušky (látkové už jen v omezeném množství) především pro seniory a potřebné. 

Jan Chadraba
starosta obce