encodedScript:

Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2022

Vzhledem k současné epidemiologické situaci chce Finanční úřad předcházet kumulaci poplatníků na podatelnách, ovšem současně se nebrání poskytování služeb poplatníkům jako doposud (zejména pomoci s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí). Toho by chtěli docílit především prostřednictvím telefonické komunikace, kdy na určených telefonních číslech, budou poplatníkům k dispozici pracovníci majetkových daní, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí, nebo spojí poplatníky přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky.
Telefonicky rovněž pomůžou poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, přičemž se s poplatníkem dohodnou na formě pomoci, a to v takové míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu, nebo jeho územního pracoviště, respektive aby bylo možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je podat prostřednictvím sběrného boxu.
Kontakty k telefonickému řešení problematiky daně z nemovitých věcí jsou přiloženy ZDE.

Upozornění na nevyvezený komunální odpad 27.12.2021

Omlouváme se všem z ulic Ke Skále, Pod Lomem, Janovická a Na Návsi č.p. 1, že jim dnes nebyl vyvezen komunální odpad. Z důvodu špatné sjízdnosti silnic nemohla firma FCC tyto lokality obsloužit. Náhradní svoz proběhne tento čtvrtek. Prosíme všechny, kterých se to týká, aby nechali ten den nádoby venku. Děkujeme za spolupráci.

ZMĚNA ÚČTOVÁNÍ POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Zaplaťte si odpad v černé nádobě, tříděný nechte na nás.

Po investici do nového a v současné chvíli nejmodernějšího systému sběru odpadů v obci, kdy je vývoz nádoby zaznamenán z jejího čipu a navíc je každá nádoba dynamicky vážena, jsme se rozhodli tento systém využít a nabídnout vám v roce 2022 systém výběru poplatku za odpad, tzv. PAYT (Pay As You Throw) = zaplať to, co vyhodíš. Touto cestou jsme se rozhodli jít zejména proto, že je pro občany výrazně spravedlivější a objektivnější, než platba za objem nádoby tak, jako tomu bylo doposud.

Co přesně to znamená?

 • Roční částku každé nemovitosti za svoz odpadu bude tvořit součet všech navážených hmotností černé nádoby během kalendářního roku v ceně 6,- Kč/1 kg odpadu.
 • Poplatky za odpad budou vyúčtovány zpětně za předchozí zúčtovací období, tzn. za rok 2022 budete platit až v lednu 2023. Začátkem roku 2022 tedy žádné poplatky nehradíte.
 • Obsah nádob s tříděným odpadem včetně bio se do ročního vyúčtování nezahrnuje.
 • Chatařský poplatek bude rozpočítán na základě hmotnosti kontejnerů na sběrných místech.

Nemáte představu, kolik kg odpadu jste za rok 2021 vyprodukovali?

 • Kdykoliv a opakovaně pište Janě Rašínové na email rasinova@babiceurican.cz, stavte se osobně na obecním úřadě či zavolejte na telefon 323 660 966. Informaci o navážených hodnotách vám obratem sdělíme.
 • Průměrné hodnoty hmotností jednotlivých velikostí nádob dle dlouhodobých statistik firmy FCC a z toho vycházející průměrné roční ceny:

  80l nádoba – v průměru při 1 svozu obsahuje 12 kg odpadu – cena 1872,-Kč/rok
120 l nádoba – v průměru při 1 svozu obsahuje 17 kg odpadu– cena 2652,-Kč/rok
240l nádoba – v průměru při 1 svozu obsahuje 28 kg odpadu – cena 4368,-Kč/rok

Jak obsah nádoby co nejvíce snížit?

 • V první řadě – co nejméně odpadu vytvářet. Ale když už…tak třídit, třídit, třídit!
 • Většinu odpadu lze vytřídit do nádob na plast a papír v domácnostech
 • Bioodpad kompostovat či odkládat i přes zimu na místo v obci k tomu určené (veškeré info na webu obce)
 • Sklo, kovy, jedlé oleje, textil – kontejnery najdete na sběrných stanovištích v obci
 • Velkoobjemový a nebezpečný odpad – využívat pravidelných svozů v obci zdarma
 • Ostatní druhy odpadů svážet do sběrného dvora
 • V žádném případě do nádob nepatří stavební odpad a bioodpad. Ten výrazně a hlavně zbytečně zvyšuje hmotnost nádoby.
 • Informace jak a kam třídit najdete na webu obce https://babiceurican.cz/odpadove-hospodarstvi/, zároveň s vámi ochotně obsah černé nádoby projdeme a poradíme, kam s jakým odpadem.

Svoz bioodpadu

Ve čtvrtek 25.11.2021 končí svoz bioodpadu od domu, zároveň končí pravidelný týdenní sběr bioodpadu na sběrném místě na konci obce. To bude zpřístupněno i přes zimní měsíce, ale pouze každou první sobotu v měsíci, počínaje 4.12.2021, vždy od 9 do 11 hod. Výjimkou je 1.1.2022, toto datum bude nahrazeno 8.1.2022. 

Jako doposud bude kontrolován trvalý pobyt v Babicích nebo kartička vystavená na obecním úřadě. 

Cookie Consent with Real Cookie Banner