Informace k rekonstrukci Starobabické ulice – III. etapa – Harmonogram prací

Vážení spoluobčané,

zde je harmonogram prací pro III. etapu rekonstrukce Starobabické ulice:
26.5. – od 6:00 do 18:00 hodin pokládka penetrace a podbalu směrem od křižovatky v Babičkách k Doubku
27.5. – od 8:00 do 18:00 hodin pokládka podbalu ve zbylé části do Doubku a pokládka finálního balu směrem od křižovatky v Babičkách k Doubku
28.5. – od 8:00 do 18:00 hodin pokládka finálního balu ve zbylé části směrem do Doubku

Harmonogram je pouze informativního charakteru, časy a úseky se mohou lišit v návaznosti na momentální situaci nebo počasí. Prosím, nevjíždějte na opravovanou vozovku. Děkuji.
Pokud chcete mít jistotu, že ráno z domu vyjedete, případně nechcete riskovat poničení svého vozu, je možné nechat auto zaparkované na návsi, případně na přilehlých místních komunikacích. 

Jan Chadraba
starosta obce

Bezúročné půjčky pro středočeské živnostníky

Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraje žádat o bezúročnou návratnou půjčku, která jim pomůže řešit současnou krizovou situaci. Středočeský kraj ji poskytne živnostníkům se sídlem ve středních Čechách, na které měla epidemie koronaviru nepříznivý ekonomický dopad, a kteří splní všechny stanovené podmínky. Maximální výše podpory je 50 tisíc korun, a co je důležité, podnikatelé ji mohou začít splácet až za rok, v červnu 2021. Půjčka musí být splacena nejpozději do 15. března 2024. Při podávání žádosti nerozhoduje den a pořadí, žádosti se přijímají do 30. června 2020. Středočeský kraj zatím na tento program vyhradil 2,75 mld Kč.

Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky: http://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz
Tam zájemci najdou formulář i návod k jeho vyplnění. Půjčky jsou určené osobám samostatně výdělečně činným, které jsou ke dni podání žádosti evidovány v rejstříku živnostenského podnikání a zároveň měli k datu 12. 3. 2020 včetně alespoň jednu živnost, která nebyla pozastavena, přerušena či zrušena. U žadatele nesmí probíhat exekuční a insolvenční řízení a nesmí být zanesen v registru exekucí a insolvencí. Sídlo podnikání žadatele musí být na území Středočeského kraje.

Svoz nebezpečného odpadu 6.6.2020

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu dne 6.6.2020:
– Babice na návsi v 9,50 hod – čas nakládky 20 min
– Babičky u autobusové zastávky v 10,20 hod – čas nakládky 15 min

Odebírat se budou: olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače, případně jiné.
Nebude se odebíratželezný šrot, znečištěné stavební materiály a pneumatiky.

Oprava mostu Starobabická

Vážení občané, informujeme vás, že v termínu od 1.6. do 31.8.2020 bude probíhat oprava mostu v ulici Starobabická (na návsi). V příloze jsou vyznačeny objízdné trasy – DIO.

Informace k rekonstrukci Starobabické ulice – II. etapa – Harmonogram prací

Vážení spoluobčané,

podařilo se nám získat harmonogram prací pro II. etapu rekonstrukce Starobabické ulice:
6. 5. až 12.5. – frézování, ruční čištění, betonáže hrníčku a kanálů, přípravné práce pro penetraci (vozovka sjízdná s omezením)
12.5. – od 5:00 do 8:00 hodin pokládka penetrace v celém úseku (vozovka sjízdná po 2 hodinách od ukončení penetrace)
12.5. – od 8:00 hodin pokládka podbalu směrem od návsi do zhruba poloviny úseku (vozovka v tomto úseku sjízdná s opatrností večer)
13.5. – od 8:00 hodin pokládka podbalu v druhé části ke křižovatce v Babičkách (vozovka v tomto úseku sjízdná s opatrností večer)
14.5. – od 8:00 hodin pokládka finálního balu směrem od návsi do zhruba poloviny úseku (vozovka v tomto úseku sjízdná s opatrností večer)
15.5. – od 8:00 hodin pokládka finálního balu v druhé části ke křižovatce v Babičkách (vozovka v tomto úseku sjízdná s opatrností večer)

Harmonogram je pouze informativního charakteru, časy a úseky se mohou lišit v návaznosti na momentální situaci (neměly by). Pokud chcete mít jistotu, že ráno z domu vyjedete, případně nechcete riskovat poničení svého vozu, je možné nechat auto zaparkované na návsi, případně na přilehlých místních komunikacích (Mlejnsko). 

Dostal jsem také upozornění na frézování III. etapy, které začne s předstihem v nejbližších dnech. Vozovka od Babiček do Doubku bude sjízdná s omezením.

Jan Chadraba
starosta obce

Informace k rekonstrukci Starobabické ulice – II. etapa omezení provozu

Vážení spoluobčané,

dneškem začala II.etapa rekonstrukce povrchu Starobabické ulice v úseku náves – Babičky odbočka na Mukařov. Měla by trvat následující dva týdny, do 19.5.2020. Znovu opakuji, že vjezd k nemovitostem rezidentům je povolen vždy, nebojte se tedy vjíždět do zákazů vjezdu. Pouze ve fázích stříkání penetrace, pokládky podbalu a balu bude přes den průjezd na několik hodin zakázán. Sjízdné to v těchto fázích bude až ve večerních hodinách a to s velkou opatrností prosím. Je lepší sjíždět rekonstruovaný úsek až druhý den. Budeme se snažit vás informovat s co největším předstihem, bohužel ale sami tyto informace dostáváme v průběhu stavby a zpravidla na poslední chvíli. Proto každý večer koukněte na webové stránky obce. Připomínám, že nejde o stavbu obce, ale stavbu Stř. kraje.

Děkujeme vám za zvýšenou trpělivost a respekt k pokynům stavby.

Jan Chadraba
starosta obce

 

Svoz velkoobjemového odpadu dne 23.5.2020 a informace ke sběrným dvorům

Dne 23.5.2020 proběhne svoz velkoobjemového odpadu. Kontejner bude přistaven na náves a bude k dispozici od 8-12 hod.

Stále můžete využít služeb sběrného dvora v Úvalech, upozorňujeme ale občany na zpoplatnění odebraných materiálů, viz ceník

Větší množství bioodpadu lze bezplatně uložit v kompostárně Jena (www.jena.cz) v Modleticích. 

 

Informace k rekonstrukci Starobabické ulice – I. etapa finalizace povrchu

Vážení spoluobčané,
právě jsem dostal informaci, že k finálnímu balení povrchu první etapy dojde zítra v ranních hodinách v úseku od mostku na návsi za obytnou část směrem na Strašín. Opět sjízdný povrch bude zítra ve večerních hodinách. Doporučuji však, na nový povrch vjíždět až druhý den.

Jan Chadraba
starosta obce