Uzavření MŠ Dráček od 12.3.2020 do odvolání

Rozhodnutí ředitelky Mateřské školy, Dráček, Babice, příspěvková organizace Mgr. Michaela Horákové, Ke hřišti 390, 251 01  Babice.

Mimořádné opatření v souvislosti s ochranou obyvatelstva a prevencí vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Z důvodu nařízené karantény dítěti z naší MŠ po dohodě se zřizovatelem dle vyhlášky č.14/2005 o předškolním vzdělávání, §3, odst.2 přerušuji provoz mateřské školy od 12. 3. 2020 do odvolání.

V Babicích dne 11. března 2020

Mgr. Michaela Horáková
ředitelka MŠ Dráček, Babice, p. o.
tel.: 602 641 223
e-mail: reditelka@msbabice.cz

 

Důležitá informace pro rodiče dětí naší MŠ Dráček z 10.3.2020 – COVID-19

Vážení rodiče,
v souvislosti s uzavřením škol nastal problém s absencí pedagogického sboru naší MŠ Dráček. S paní ředitelkou se v tuto chvíli snažíme najít řešení pro omezený provoz školky. Pokud se nepodaří zajistit omezený provoz, budu nucen zítra vydat rozhodnutí o uzavření školky, a to do odvolání (minimálně po dobu uzavření základních škol). Žádáme rodiče, kteří mohou zůstat s dětmi doma nebo mají možnost si zajistit hlídání, aby tak učinili a informovali co nejdříve paní ředitelku MŠ.

děkuji,
Jan Chadraba
starosta obce

Usnesení přijatá Bezpečnostní radou města Říčany
Ricany_doporuceni-koronavirus

Mimořádné opatření ze dne 10.3.2020 COVID-19

Dnes vláda rozhodla o uzavření všech škol (základních, středních i vyšších odborných a dalších) od středy 11. března 2020. Mateřských školek se toto opatření netýká. Zároveň dnes (10. 3. 2020) od 18:00 hodin platí zákaz filmových, divadelních, sportovních, náboženských, tanečních, tradičních shromáždění nebo výstav, poutě, veletrhy s účastí nad 100 osob. Mimořádná opatření jsou zveřejněna na Portále krizového řízení Středočeského kraje https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/ a přiložena v příloze.
Doporučení k cestování v souvislosti s šířením koronaviru ve světě vydalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Od 10. 3. 2020 platí karanténa pro celou Itálii. https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Příloha 1
Příloha 2

Mimořádné opatření ze dne 9.3.2020 COVID-19

Dnes 9. 3. 2020 proběhlo jednání Krajské epidemiologické komise (pracovní skupiny krizového štábu kraje). Projednala aktuální situaci šíření nákazy COVID-19 ve Středočeském kraji. Tisková zpráva je uvedena v příloze 1.

Dále je v příloze 2 uvedeno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým nařizuje s účinností od 10. 3. 2020 všem poskytovatelům zdravotní lůžkové péče a zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě zákaz návštěv.

Další podrobnější informace naleznete: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktuality/aktualni-informace-ke-koronaviru-covid-1-95106/

„Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19“ (viz příloha 3). Tento postup platí i při kontaktu lékařské pohotovostní služby.

Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3

Zpomalení provozu v obci Babice – pozvánka na schůzku

Dovolujeme si vás pozvat na schůzku s občany na téma „Zpomalení provozu v obci Babice“. Pozvání k diskusi přijali dopravní inženýr Milan Nerad z oddělení mnichovické Policie ČR a pan Jiří Karásek z Odboru dopravy z Říčan.
Obec několik let usiluje o umístění zpomalovacích prahů na vjezdech do obce a to nejen na základě četných dotazů a přání občanů. Přijďte si poslechnout důvody, které nadřízené orgány vedou k tomu, aby jejich umístění nepovolovali, proč na jiných místech v našem okolí umístěny být mohou, přijďte s dalšími dotazy!
Schůzka se bude konat dne 23.3.2020 ve 13 hod v budově hasičské zbrojnice (Starobabická 132).
V rámci schůzky bude řešeno i dopravní značení v lokalitě Černá hora.
Těšíme se na vaši účast.