babicky_drak_logo

Spolek Babický drak byl založen v lednu 2010. Organizuje či pomáhá při organizaci různých kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí pro občany Babic, aktivit pro děti, společných setkávání rodičů a dětí a zájmových kroužků pro děti a dospělé.

Provozujeme rodinné centrum v klubovně Babického draka (budova staré školy, Ke Skále 76) se cvičením, zpíváním, tvořením, divadélky a dalšími aktivitami pro nejmenší. Tuto klubovnu je možné si pronajmout k oslavám, seminářům, přednáškám či zájmovým aktivitám – viz www.babickydrak.cz/klubovna.

V areálu soukromé školy Open Gate organizujeme cvičení pro rodiče s dětmi a aerobic a volejbal pro mládež a dospělé.

Babický drak spolupracuje s Amatérskou prohlídkou oblohy (sekcí České astronomické společnosti) při organizaci Astronomického kroužku Babice, v jehož rámci se pořádají teoretické přednášky z astronomie a kosmonautiky a praktická pozorování noční oblohy dalekohledy. Tento kroužek je vhodný pro dospělé a děti od deseti let.

Jsme spolek neziskový a dobrovolný, a proto uvítáme jakoukoliv finanční, materiální i organizační pomoc.

Pokud máte zájem se účastnit našich akcí, či přímo jejich organizace, jste upřímně vítáni!

Kontakt: