encodedScript:

Občanské sdružení sociálních a finančních poraden s krajskou radou Svazu důchodců

ZAHAJUJE BEZPLATNOU SOCIÁLNĚ – FINANČNÍ PORADNU

Neplaťte víc, než je nutné !!!

Kdo může poradnu využívat ?

* držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, TP
* senioři, sociálně slabší rodiny
* rodiny s dětmi
* nezaměstnaní
* ostatní klienti

Co nabízíme ?

* informace a pomoc při sjednávání slev
* dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele, sleva až 7 %
* služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10-20 %
* pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10-20 % (ZTP, ZTP-P u vybraných pojišťoven)
* pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
* pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
* zajištění financí na pohřebné – program Pieta
* prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekuci s možným dopadem na slabší sociální skupiny
* vyřízení žádosti na zateplení domu a její   zprostředkování se slevou až 50 % od státu – ZELENÁ ÚSPORÁM
* nabídku pracovních příležitostí v poradnách  OSSAFP ČR po celé ČR
* kurzy finanční gramotnosti s osvědčením o odbornosti
Kontaktní místa:
Praha: Politických vězňů 9, Praha1, Středa 9-13h
telefon: 518 321 861, 774 361 257, 608 120 366
e-mail: financniporadna@seznam.cz
www.socfinporadnycr.cz

Informace OSSAFP ČR
adresa: Scota Viatora 26, Hodonín, 69504
telefon: 518 321 861

Eva Hufová
ředitelka vzdělávání

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru