encodedScript:

Informace v této sekci budeme pravidelně doplňovat na základě vašich podnětů a připomínek, za které děkujeme. Určitě vás ale prosíme v první řadě o pročtení všech informací, které jsme se snažili přehledně a logicky sepsat.

V první řadě je nutné podotknout, že je to obec, kdo má povinnost zajistit sběr a likvidaci odpadu. V posledních letech a zejména s novou úpravou zákona o odpadech, nejde jen o to, jak s nimi naloží, ale zjednodušeně řečeno také o to, kolik jich vyprodukuje a jak dobře je má vytříděné. Aby těchto limitů dosáhla, musí dojít k úpravě celého systému. Byť se obec Babice nachází v průměrném a pro tuto chvíli dostačujícím procentu vytříděnosti, do budoucna se toto procento bude zvyšovat a současným systémem nelze dostáhnout kýžených výsledků. Dalším aspektem je neustále vzrůstající cena likvidace odpadu, zejména u té poslední, nevytříděné složky, tuhého komunálního odpadu. Proto je vytvářen tlak na obec na neustálé snižování jeho produkce a maximální vytříděnost. V současné chvíli jsou ve společnosti vytvořeny protipóly od „zero waste“ k „třídit nikdy nebudu a je mi to jedno“. I s těmi si nějak musíme poradit a je asi pochopitelné, že do budoucna systém bude více a více zvýhodňovat ty první, na což se snažíme postupně připravovat.

Čtrnáctidenní svoz černých nádob vytváří větší tlak na třídění odpadu, odklání pohyb vozů svozové společnosti po obci a snižuje náklady na celkovou cenu. Zároveň systém musí být pro všechny občany jednotný a dosažitelný.

Přechod na nový systém si obec nevymyslela od stolu. Vychází převážně ze spolupráce s expertní firmou Arch Consulting, analýzy současného odpadového hospodářství obce (umístili jsme ho také na web), dále z letitých zkušeností jiných obcí v celé ČR, účasti na konferencích o odpadech a současných trendů v této oblasti vůbec. Celý projekt vznikal téměř 2 roky.

Smlouva se současnou svozovou společností FCC Environment neskončila a je stále platná. Veřejnou zakázkou se obec snaží dosáhnout na nadcházející období velmi přesných a transparentních podmínek svozu. Do prvního kola v dubnu se bohužel žádná ze svozových firem nepřihlásila, předně z obav z nové legislativy a vývoje cen. To se bohužel potvrdilo, trh s komoditami se opět změnil a ceny vzrostly. To jsme byli nuceni promítnout do nové výzvy.

Myšlenka toho, co obec „ušetří“ na svozu odpadu, je zcela irelevantní – obec na odpadu neušetří, pouze ho nechce dotovat nesmyslnými částkami, jak tomu bylo i doposud. Dle zákona obec na poplatcích nesmí vydělávat. Stávající výpočet vychází z ceny všech svozů jedné nádoby za rok. Již zohledňuje opětovné zdražení pro rok 2021 a není vyloučeno, že se bude zdražovat i nadále.

V chatových oblastech máme v současné chvíli jeden zásadní problém – neochotu svozové firmy tam zajíždět z důvodu špatných přístupových cest. Trvale žijící občané jsou tak v nevýhodě, jsme si toho vědomi a sběr v chatových oblastech zůstane pro rok 2021 beze změny.

Na přelomu roku samozřejmě dojde i k informování občanů skrze letáky do schránek, které jsou již v tisku.

Na závěr vás chceme znovu požádat o trpělivost a otevřenost k novému systému. Žádný systém sběru odpadů není dokonalý, stejně jako nejsou dokonalí původci odpadu. Zlepšovat se můžeme všichni už při jeho produkci. Není vyloučeno, že na základě zkušeností zrovna v naší obci nedojde k nějakým úpravám…ale nepředbíhejme prosím.

Pokud máte jakékoliv konkrétní dotazy, jsme vám k dispozici na telefonu či emailu a to i v době, kdy je pro úřad vypsána dovolená či omezený provoz.

Děkujeme.

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru