encodedScript:

Obec Babice přešla od roku 2021 na modernizovaný systém odpadového hospodářství, tzv. „door-to-door“.  Pro jeho zavedení bylo několik důvodů:

  • Netransparentní fakturace svozové firmy – obec neměla šanci kontroly nad tím, jaké množství odpadu vlastně produkuje, svozové vozy sváží několik obcí současně, koncová váha je rozdělována poměrovým klíčem, který nereflektuje přesné množství
  • Demotivující systém pro občany – žádná domácnost neměla přehled o množství vyprodukovaného odpadu
  • Neustále přeplněná sběrná místa tříděného odpadu – odpadky hyzily okolí, lidé odkládali odpad vedle nádob, výskyt nežádoucích zvířat
  • Sběrná místa slouží jako odložiště odpadu lidem z okolních obcí – zvýšená fakturace pro obec
  • !Změna legislativy! – novela zákona o odpadech přináší mnoho změn, které se výrazně dotknou odpadového hospodářství každé obce, která jej musí přenést na občany.
    V první řadě neustále roste cena za směsný komunální odpad – slevu na něj bude stanovovat hranice 200 kg/občana/rok. Každý rok bude toto číslo klesat o 10 kg až na konečných 120 kg/os a rok. Rozdíl v prvním roce bude pouze 300 Kč/t, ale za 10 let to už bude 1050 Kč/t pouze u zákonného poplatku. Postupným úbytkem kapacit skládek lze očekávat rovněž výrazné navýšení marže skládkaři za provoz zařízení. To bohužel není nijak státem regulováno.
    Dalším milníkem je přijetí Oběhového balíčku státy EU, které klade na obce větší důraz v oblasti zvyšování míry separace. Tento tlak by měl vést k navýšení složek tříděného odpadu na úkor směsného komunálního odpadu. V roce 2025 musí mít obce vytříděno 60 % celkového odpadu, v roce 2030 to bude 65% a v roce 2035 70%. Současným svozovým systémem nelze takové hodnoty dosáhnout.
  • Nárůst zpětného příspěvku od EKO-KOM – lepší vytřídění = lepší šance k výběru odpadu vhodného k recyklaci = větší příspěvky obci od EKO-KOM a tím větší šance na snížení poplatku, nebo alespoň na jeho nenavyšování.

 

V roce 2022 se obec Babice rozhodla pro výběr poplatku za svoz komunálního odpadu na základě naváženého množství směsného odpadu u každé nemovitosti. Jde o nejspravedlivější a nejobjektivnější systém výběru poplatku, který 100 %-ně zohledňuje skutečné množství vyhozeného odpadu. 

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru