Jak bude přechod na nový systém probíhat?

  • Zhodnoťte současné množství komunálního odpadu, které po vytřídění vyprodukujete a jakou velikost nádoby budete potřebovat při 14denním svozu. Zejména se zamyslete, zda můžete více a lépe třídit, zda vaše černá nádoba není při současných svozech poloprázdná, apod.
  • Pokud mám nádobu
  1. Takovou, jakou potřebuji a jsem si jistý/á, že nebudu potřebovat změnu, stačí zaplatit co nejdříve příslušný poplatek a svozová firma vám při nejbližším svozu černou nádobu očipuje a oštítkuje. Od této chvíle vám svoz funguje dle nového svozového kalendáře
  2. Chci vyměnit velikost nádoby a jsem si jistý/á, že mi taková bude vyhovovat, kontaktuje obecní úřad a proveďte výměnu nádoby. Zaplaťte příslušný poplatek a svozová firma vám při nejbližším svozu nádobu očipuje a oštítkuje. Od této chvíle vám svoz funguje již dle nového svozového kalendáře. 
  3. Nejsem si jistý/á, jakou velikost nádoby na 14denní svoz budu potřebovat, kontaktujte obecní úřad a do konce března máte možnost dostat menší či větší nádobu „na zkoušku“. Až si budete jistí, zaplatíte příslušný poplatek a nádoba vám bude očipována a oštítkována. Od této chvíle vám svoz funguje již dle nového svozového kalendáře.
  • Do konce března bude svozová firma svážet nádoby v obou režimech, prodlužuje se i termín pro splatnost poplatku za svoz.
  • Zároveň je nutno očipovat i nádoby na bioodpad. Pokud nádobu již máte – stačí opět zaplatit poplatek a svozová firma vám nádobu při prvním svozu očipuje. Pokud nádoby na bio již nevyužijete, prosíme vás o jejich navrácení. 

Od 5. dubna by měl začít svoz dle nového svozového kalendáře. Nádoby, které nebudou do konce března očipovány a zaplaceny, nebudou vyváženy.