encodedScript:

Vážení občané,

Dovolujeme si vám oznámit, že dnes byla na úřední desku umístěna veřejná vyhláška oznamující doručení návrhu Územního plánu BABICE pro opakované veřejné projednání včetně jeho termínu a místa konání a instrukcí k podávání námitek či připomínek.

Nový územní plán se obec Babice snaží pořídit od roku 2015, nyní se konečně dostal do fáze druhého, opakovaného veřejného projednání. Pro obec je jeho pořízení zásadní a neodkladné, protože současná verze z roku 2002 neumožňuje jakékoliv zpomalení, etapizaci a kontrolovanější rozvoj výstavby v obci, stejně tak nevytváří žádné plochy pro obecní využití ve veřejném zájmu. Proto jeho dokončení nechceme zbytečně odkládat a rozhodli jsme se veřejné projednání kvůli současné situaci uspořádání venku, ve Sportovním areálu, dne 15.3.2021 v 16 hod, abychom zamezili obavám z šíření nákazy Covid-19. Věříme, že vás tento fakt neodradí od osobní účasti. Čas 16 hod byl kompromisem mezi naším tlakem na co nejpozdější hodinu a opačným požadavkem pracovníků dotčených orgánů, kteří mají omezenou pracovní dobu a na veřejné projednání jsou také zváni.

Veškeré podklady k projednání najdete v sekci  OBECNÍ ÚŘAD A SAMOSPRÁVA/ÚZEMNÍ PLÁN.  

Těšíme se na vaši hojnou účast a případné dotazy na architekta ÚP, který na ně bude přímo na místě odpovídat.

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru