Zpráva o suchém období a Výzva pro občany!

Vážení odběratelé,

tímto bychom Vás za provozovatele vodovodu v obci Babice chtěli informovat o dodávce pitné vody pro odběratele v obci Babice a jejího užívání.

Pitná voda do obce Babice je „voda převzatá“ , tzn. že je dodávána z vodovodního systému jiného provozovatele, než kterým je provozovatel vodovodu v obci Babice a to na základě uzavřených smluvních podmínek. Tyto podmínky určují, jaké množství pitné vody může být do vodovodního systému obce Babice předáno.

Uvědomte si prosím, že množství dodávané pitné vody je omezené a nelze v případě velkých odběrů, které jsou zapříčiněny napouštěním bazénů, zaléváním zahrad a ostatními činnostmi nad rámec používání pro potřebné účely, zajistit dostatečné množství všem odběratelům.

Pomozte prosím svým zodpovědným přístupem ke spotřebě vody zajistit dostatek pitné vody pro všechny odběratele. Uvědomte si, že pokud se s vodou bude i nadále „šeredit“, bude docházet k omezením či výpadkům dodávky pitné vody, jelikož kapacity dodávaného množství převzaté vody jsou omezené.

Děkujeme Vám, že se k pitné vodě chováte s úctou.

Marinica Kamil, Vak manažer
VODA CZ SERVICE s.r.o.
Hořenice 1.8.2018                                                                                                    

Cookie Consent with Real Cookie Banner