encodedScript:

Oznamujeme, že dne 20.3.2017 v 9.00 hod. začnou Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, provádět bezpečnostní opatření formou překopnutí hrází a následného vypuštění Horního a Prostředního Babického rybníka z důvodu havarijního stavu hrází.

Cookie Consent with Real Cookie Banner