encodedScript:

Úhrada poplatku za psa

Připomínáme majitelům pejsků, že poplatek za psa/psy je dle vyhlášky 5/2019 nutné uhradit do 31.3.2023.
Bližší informace k výši poplatku naleznete na Vyhláška
Poplatek je možné uhradit hotově nebo platební kartou na OÚ Babice v úředních hodinách nebo bankovním převodem na účet 9323201/0100, jako v.s. uveďte číslo popisné/evidenční.

Divadelní představení v Babicích – 25.3.2023 od 18:00

Srdečně Vás zveme na první divadelní představení ve společenském sálu obce Babice.
Vstupenky je možné zakoupit na obecním úřadě nebo prostřednictvím QR kódu a také na Vstupenky SMSticket
Předprodej akce

“Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách” – divadelní soubor Bezdíkov
Muži a ženy jsou odlišné bytosti. Že je to v dnešní době odvážné tvrzení? Ti, kteří se vzpírají myšlence, že biologické danosti ovlivňují naše chování, tak často čini s nejlepšími úmysly, neboť chtějí oponovat sexistickým názorům. Zaměňují však pojmy rovnost a stejnost. Mnohé vztahy končí špatně, protože muži nechápou, proč se ženy nemohou chovat více jako muži a ženy očekávají, že jejich muži se budou chovat stejně jako ony….

Náhradní svoz komunálního odpadu proběhne 26.1.2023!

Náhradní svoz proběhne 26.1.2023!

Z důvodu špatné sjízdnosti silnic nemůže dnes 23.1. svozová firma obsloužit určité lokality. Náhradní svoz proběhne co nejdříve. Prosíme všechny, kterých se to týká, aby nechali nádoby venku. Děkujeme za spolupráci.

Cookie Consent with Real Cookie Banner