encodedScript:
DPS Senior a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace
Pečovatelská služba,
Komenského 1850/B, 251 01 Říčany

Nabízíme pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení nebo onemocnění. Pomoc spočívá v udržení osobní hygieny, čistoty v domácnosti, donášce obědů, obstarávání nákupů atd.
Klient má právo požádat o úkon z těchto činností Pečovatelské služby:
a)    pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití, oblékání a svlékání, přesun na lůžko
nebo vozík.
b)    pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (koupání, pedikúra)
c)    dovoz nebo donáška teplého jídla
d)    pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákupy, pochůzky, úklid, praní a žehlení prádla)

e)    zprostředkování kontaktu se společenským prostředí (doprovod nebo odvoz k lékaři, procházka s klientem)

Ceník úkonů pečovatelské služby k nahlédnutí zde.
Bližší informace Jana Kadeřábková tel: 323 618 272, mob: 733 340 061.
Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru