Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, které se bude konat: 18.9.2018 od 7,30 – 17 hod.
Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za pochopení.

Cookie Consent with Real Cookie Banner