encodedScript:

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, které se bude konat: 19.9.2018 od 8 – 15 hod.

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci “Odstávky” nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za pochopení.

Cookie Consent with Real Cookie Banner