encodedScript:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo podpůrný materiál, resp. leták, pro rodiče k začleňování jejich dětí do vzdělávacího systému České republiky.
Materiál ve stručnosti popisuje:
• co má rodič přijíždějící do České republiky v prvních dnech s dětmi dělat (adaptace, nástup do české školy)
• charakteristiku jednotlivých stupňů českého vzdělávacího systému
• základní informace, postupy a termíny pro přijetí dítěte do jednotlivých stupňů vzdělávání

Příručka CZ
Příručka UKR

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru