Dovolujeme si vám poskytnout informace svozové firmy o možném navýšení zákonných poplatků za ukládání odpadů na skládku. Více zde.