encodedScript:

Obec Babice se s příchodem roku 2016 zapojila do projektu Obec Dobrých Andělů. Projekt Dobrý anděl je systém, pomocí kterého může nesčetně mnoho dárců přispět již malou měsíční finanční částkou rodinám s dětmi, které se vlivem onkologického či jiného závažného onemocnění dostaly do finanční tísně.
V Babicích již máme několik Dobrých andělů.

Přidejte se i Vy a zapojte se také! Veškeré příspěvky jsou každý měsíc přerozdělovány jednotlivým rodinám, a to zcela průhledně, kdy každý Dobrý anděl po své registraci má možnost sledovat, komu svým příspěvkem pomohl a jak.

Touto cestou máme možnost pomoci překlenout těmto rodinám jejich bezmoc, strach a úzkost alespoň tím, že jim zmírníme stres ze zvýšení výdajů v době, kdy jejich rodinný příjem díky vážné nemoci v rodině výrazně poklesl. Mnohdy si ani neumíme představit, čím rodiny vážně nemocného dítěte procházejí. Je to pochopitelné, protože, kdo se v takové situaci nikdy neocitl, ať už z pozice nemocného nebo toho, kdo o nemocného pečuje, je to pro něj jen těžko představitelné.

Říká se, kdo může pomoci, měl by pomoci. Pomáhat těm, kteří to skutečně potřebují, má obrovský smysl. Radost z toho, že jste pomohli, přivodí skvělý pocit Vám a dané rodině úlevu již v tak obtížné životní situaci.

Neváhejme a pomáhejme!

Bližší informace, jak se do projektu zapojit, je možné získat na Obecním úřadě v Babicích nebo také na www.dobryandel.cz.

DA_logo1_obec_RGB

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru