encodedScript:

Stavební výbor připravil návrh revitalizace návsi spočívající ve zlepšení dopravní situace, vybudování nových parkovacích stání, zůžení silnice vedoucí k pohostinství za návsí a přeměně zahrady budovy bývalé školy na dětské hřiště.

V současné době je požádáno o dotaci na  realizaci této revitalizace. Jakmile bude dotační řízení ukončeno, výsledky budou ihned sděleny na webu obce.Navrh_naves Situace_naves

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru