Zdůvodnění zdražení známek na odvoz komunálního odpadu na rok 2018

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 4.12.2017 novou OZV č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Změnou vyhlášky došlo k mírnému nárůstu cen za odvoz komunálního odpadu.

Důvodů ke zvýšení je několik. Zásadním je reakce na změnu navýšení cen od dodavatele, tedy firmy FCC Česká republika, s.r.o., za výsyp tříděného odpadu. Stojí za ním radikální snížení vývozu plastů a papíru do Číny. Zároveň s tím současná skladba plastové separace z veřejných kontejnerů na obcích naprosto ztratila výkupní hodnotu. Chybí také třídící linky v dostupné vzdálenosti.

Protože se cena za odvoz tříděného odpadu promítá do celkové ceny známky či chatařského poplatku za svoz komunálního odpadu, bylo nutné ceny navýšit. Zároveň se do ceny promítají zvyšující se nároky na údržbu, rekonstrukci a zvyšování kapacity nových sběrných míst, stejně jako na výstavbu nových. Případný mírný přebytek v platbách bude tedy okamžitě použit pro zkvalitňování a rozvoj těchto služeb v obci.

Děkujeme za pochopení.

Za Zastupitelstvo obce Babice
Jan Chadraba, starosta

 

Vánoční setkání – poděkování

Dne 26. 11. 2017 se od 16:30 konalo již tradiční Vánoční setkání na návsi. Zahájeno bylo vystoupením dobrovolníků a dětí z MŠ Babice, kteří svým hereckým uměním a zpěvem vykouzlili nádherný živý betlém. Na závěr vystoupení byl starostou obce rozsvícen vánoční strom. Poté se návštěvníci přesunuli ke stánkům se svařákem pro dospělé a horkým jablíčkem pro děti, připravené byly také vánoční bramborové placky, kandované hrušky a nechyběly ani gastronomické soutěže. Letos se utkali soutěžící ve dvou kategoriích – první soutěž byla o nejlepší bramborový salát a druhá o nejlepší štrúdl. Jejich kuchařské umění hodnotili samotní návštěvníci a odměnu získali vždy 3 nejlepší pochutiny v každé kategorii.

Ve stánku bylo možné věnovat také příspěvek do kasičky na konto Dobrého anděla (projekt Dobrý anděl je systém, pomocí kterého může nesčetně mnoho dárců přispět rodinám s dětmi, které se vlivem onkologického či jiného závažného onemocnění dostaly do finanční tísně). Letos se vybrala částka 6 403 Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli.

A na závěr poděkování těm, kteří se na vánočním setkání podíleli – Kulturně sportovní výbor, celá MŠ Dráček Babice, Hasiči, Spolek Babický drak, zastupitelé a všichni dobrovolníci. Poděkování patří i soutěžícím a hlavně všem, kteří přišli.

Přejeme Vám ještě jednou klidné prožití Vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví, štěstí, lásku a spokojenost.