SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 22.5.2021

Odvoz nebezpečného odpadu dne 22.5.:

– na návsi v 9,50 hod – čas nakládky 20 min
– v Babičkách u autobusové zastávky v 10,20 hod – čas nakládky 15 min

Odebírat se budou: olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače, případně jiné.
Nebude se odebírat: železný šrot, znečištěné stavební materiály a pneumatiky.

Odpady – doplňující informace

Milí občané, opět vám přinášíme informace k právě probíhajícím změnám v odpadovém hospodářství, které jsou v zásadě reakcí na vaše četné dotazy:

  1. Zítra, tj. 29.4. proběhne dočipování nádob na bioodpad. V pondělí, tj. 3.5. proběhne dočipování nádob na komunální odpad. Prosíme neuklízejte nádoby po výsypu dříve, než se ujistíte, že je máte očipované. Čipy budou instalovat pracovníci obce. Očipovanou nádobu poznáte zejména dle přítomnosti čipu v rukávu okolo horní hrany nádoby, ze spodního pohledu, viz obrázek: 

 

2.  Tetrapakové obaly vhazujte do žlutých nádob na plastový odpad. Obec Babice nemá na tyto druhy obalů speciální nádobu. Sklo, kovy, textil a jedlé oleje prosím i nadále odnášejte na existující sběrná místa. 

3. V novém systému odváží všechny druhy odpadů z obce pouze jedna posádka, která začíná svoz brzy ráno, obvykle již v 6 hod a během dopoledne má hotovo. Prosíme, vyndávejte nádoby před branku v dostatečném předstihu, nejlépe večer před svozem. 

4. Připomínáme možnost nákupu jednorázových pytlů na směsný komunální odpad, v případě, že máte nádobu plnou. Stojí 100,- Kč (velikost 120 l). Jiná nádoba kromě očipované či jiný pytel nebudou již nadále společností FCC sváženy. 

5. Pokud nádoby (jakékoliv barvy) v den svozu máte jen málo naplněné a víte, že vydržíte s jejich kapacitou do dalšího termínu, ke svozu je nevyndávejte. Ušetříte tím finanční prostředky za svoz nádoby, které se potažmo mohou promítnout do budoucích poplatků za odpad. 

6. Tipy na třídění odpadu najdete na stránce www.kamtovyhodit.cz

7. Děkujeme vám, že nádoby na odpad neumisťujete na veřejné komunikace před své nemovitosti. 

Tímto vám všem děkujeme za dosavadní spolupráci a vstřícný přístup k tomuto projektu. 

Čipování nádob na odpad

Aktualizace středeční zprávy k čipování popelnic!

V pondělí 19.4. budou pracovníci FCC čipovat černé nádoby na komunální odpad. Prosíme věnujte pozornost následujícímu textu:

  1. Prosíme vás, kteří nemáte své nádoby přímo před domem a vozíte je blíž k hlavní silnici, označte je svým číslem domu. Svozová firma jinak nepozná, která nádoba komu patří a nemůže ji očipovat.
  2. Prosíme neuklízejte nádoby po výsypu dříve, než se ujistíte, že je máte očipované. Čipy neinstalují popeláři, ale jiní pracovníci, jde o časově náročný proces, může trvat celý den, možná i do úterý. Očipovanou nádobu poznáte dle těchto dvou znaků:
    • má na těle vylepený štítek s čárovým kódem a vaší adresou – nutno zkontrolovat, že patří skutečně vám. Absence štítku ještě neznamená, že nádoba nebyla očipována, může se stát, že štítek chybí, i přesto může být nádoba očipována.
    • DŮLEŽITÁ je přítomnost čipu v rukávu okolo horní hrany nádoby, viditelný je ze spodního pohledu, viz obrázek.

 

Nádoby na tříděný odpad jsou již rozváženy pracovníky obce, budou vám během následujících dní doručeny. Jsou již očipované a mají přiřazené štítky. Prosíme, zkontrolujte si u nádob štítek s čárovým kódem, musí na něm být adresa vaší nemovitosti. Pokud na něm máte jinou adresu, kontaktujte nás. 

Svozový kalendář najdete zde. Na homepage pak najdete banner pod hlavním menu, který vždy upozorňuje na nejbližší svozové datum všech druhů odpadu. 

 

 

Tradiční jarní úklidová brigáda 2021

Tradiční jarní úklidová brigáda proběhne v sobotu 24.4.2021, sraz v 9 hod na hřišti. Pracovní rukavice a respirátory s sebou. Občerstvení po práci zajištěno – pivo, limo, párek/klobása 🙂