Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, které se bude konat: 29.8.2018 od 7,30 – 17 hod.
Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci “Odstávky” nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za pochopení.

 

Odvolání smogové situace

ODVOLÁNÍ **SMOGOVÉ SITUACE** z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ TROPOSFÉRICKÉHO OZONU
Vydáno: čtvrtek, 09.08.2018 v 21:25 SELČ (09.08.2018 v 19:25 UTC)
Pro území: Středočeský kraj

SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací troposférického OZONU byla ODVOLÁNA.
Smogová situace skončila vydáním tohoto bulletinu.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ –  / Švábenická

Vyhlášení smogové situace

VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE** z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ TROPOSFÉRICKÉHO OZONU

Vydáno: středa, 08.08.2018 v 16:54 SELČ (08.08.2018 v 14:54 UTC) Pro území: Středočeský kraj
Pro uvedené území VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací troposférického OZONU.
Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu. Alespoň na jedné stanici reprezentativní pro toto území překročil hodinový průměr troposférického ozonu informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_O3_1_CZ.html

Pokles koncentrace troposférického ozonu pod informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3 se dnes nepředpokládá.

Informace pro veřejnost: Při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách doporučujeme zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.

Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací.

Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ – / Gvoždíková NNNN

Havárie vody

Z důvodu havárie na přivaděči vody z Říčan probíhá momentálně v Babicích odstávka vody. Děkujeme za pochopení.

Odvolání smogové situace

Z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ TROPOSFÉRICKÉHO OZONU Vydáno: pátek, 03.08.2018 v 17:51 SELČ (03.08.2018 v 15:51 UTC) Pro území: Středočeský kraj
SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací troposférického OZONU byla ODVOLÁNA pro území uvedené výše.
Smogová situace skončila vydáním tohoto bulletinu.

Odběrné místo užitkové vody

Firma Voda CZ Service zajistila odběrné místo užitkové vody v ulici Honzíkova.  Je zde vyveden kohoutek s volně přístupným ventilem. Pitnou vodu není v tomto období možné zajistit v cisternách, kvůli extrémním teplotám by neměla požadovanou kvalitu. Proto firma nabízí odběratelům možnost proplacení vody balené.

 

Oznámení o dodávce pitné vody pro obec Babice

Zpráva o suchém období a Výzva pro občany!

Vážení odběratelé,

tímto bychom Vás za provozovatele vodovodu v obci Babice chtěli informovat o dodávce pitné vody pro odběratele v obci Babice a jejího užívání.

Pitná voda do obce Babice je „voda převzatá“ , tzn. že je dodávána z vodovodního systému jiného provozovatele, než kterým je provozovatel vodovodu v obci Babice a to na základě uzavřených smluvních podmínek. Tyto podmínky určují, jaké množství pitné vody může být do vodovodního systému obce Babice předáno.

Uvědomte si prosím, že množství dodávané pitné vody je omezené a nelze v případě velkých odběrů, které jsou zapříčiněny napouštěním bazénů, zaléváním zahrad a ostatními činnostmi nad rámec používání pro potřebné účely, zajistit dostatečné množství všem odběratelům.

Pomozte prosím svým zodpovědným přístupem ke spotřebě vody zajistit dostatek pitné vody pro všechny odběratele. Uvědomte si, že pokud se s vodou bude i nadále „šeredit“, bude docházet k omezením či výpadkům dodávky pitné vody, jelikož kapacity dodávaného množství převzaté vody jsou omezené.

Děkujeme Vám, že se k pitné vodě chováte s úctou.

Marinica Kamil, Vak manažer
VODA CZ SERVICE s.r.o.
Hořenice 1.8.2018