Nevyvezené nádoby na bioodpad 7.6.2018

Všem, kteří využívají svozu bioodpadu v ulicích Pod Lomem a Ke Skále, a minulý týden jim nebyla nádoba vyvezena, sdělujeme, že nebylo možné tento den ulicí projet z důvodu rozbité dodávky odstavené v silnici. Všem budou nádoby vyvezeny tento týden ve čtvrtek. Děkujeme za pochopení.

Přerušení dodávky vody

Z důvodu oprav vodovodu firmou VINTEX dojde k přerušení dodávky vody:
11.6.2018 od 10 do 15 hod
Přerušení dodávky vody se týká ulic: Ke Hřišti, Topolová, Kruhová, K Lesu, Honzíkova, Luční, Na Ladech.

 

Obecní úřad dovolená

Obecní úřad bude z důvodu dovolené uzavřen v těchto dnech:

19.6.-22.6.2018 – nebude k dispozici pouze Czech POINT a pokladna, kancelář starosty bude otevřena
2.7.-6.7.2018 – zavřeno

Pro případné další uzavření úřadu sledujte webové stránky, děkujeme.

 

Důležité upozornění

U P O Z O R N Ě N Í  – S odvoláním na obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinné od 25.5.2018 je Správce osobních údajů (obec Babice, resp. OÚ Babice) povinen získat SOUHLAS se zpracováním osobních údajů (jméno, telefon, e-mail apod.) pro vlastní činnost jakou je např. rozesílání „novinek“, využívání elektronické podatelny OÚ či k elektronické komunikaci.

Stávající databáze bude dne 24.5.2018 uzamčena a smazána.

Nová databáze vyžaduje od subjektů údajů dostavit se na OÚ Babice a podepsat dokument „SOUHLAS se zpracováním osobních údajů“. Následně bude subjekt údajů nově zaevidován do databáze k rozesílání „novinek“, k využívání elektronického podání, popř. pro možnou komunikaci v elektronické formě mezi Správcem (OÚ Babice) a subjektem údajů.

V Babicích, dne 23.5.2018

Jan Chadraba, starosta