Nabídka odkupu vytěženého dřeva z obecních pozemků

Dovolujeme si vám nabídnout k odkupu vytěžené dřevo z obecních pozemků. Jde o směs různých druhů, cena za 1 m2 dřeva nařezaného na špalky je 1000,- Kč. V případě zájmu kontaktujte p. Sobotku 606 088 321. Množství je omezeno na 2 m3/osobu, v případě přebytků lze odebrat i více.

Upozornění na vydání nového Územního plánu Babice

Dovolujeme si vás upozornit, že zastupitelé obce Babice na svém zasedání dne 21.11.2022 schválili vydání nového Územního plánu Babice. Završilo se tím sedmileté úsilí všech, kteří se na jeho tvorbě podíleli. Po nabytí jeho účinnosti dne 8.12. již můžete plánovat své stavební záměry dle nových pravidel. Vše najdete na webových stránkách obce https://babiceurican.cz/uzemni-plan/ včetně veřejné vyhlášky https://babiceurican.cz/wp-content/uploads/2022/11/vyhlaska_na_web.pdf.

Odkládání použitých jedlých olejů od 1.12.2022

Sběrná místa na odkládání použitého jedlého oleje budou od 1.12.2022  zrušena vzhledem k tomu, že není možné zajistit na těchto místech nevhodně odložený odpad – viz přiložené foto.

Od 1.12.2022 bude občanům obce Babice zajištěna možnost odložení použitého jedlého oleje v uzavřených PET lahvích na obecním úřadě v úředních hodinách.

Nádoby na jedlý olej

 

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner