Předvánoční akce Galerie Stará škola v Mukařově

Galerii Stará škola v Mukařově pořádá předvánoční akci a rádi by požádali o podporu. Původně plánovanou prodejní výstavu produktů s regionálními značkami museli kvůli vládním omezením bleskově přestěhovat na internet. V prodejním katalogu si můžete nejen prohlížet, ale také objednat více než 150 originálních rukodělných výrobků. Velice rádi také připraví dárkové balíčky v dané cenové relaci – dle Vašeho přání. Dalším rozměrem této akce je i pocit pomoci lidem, kteří se poctivým řemeslem živí několik let a teď v předvánoční době se měly jejich výrobky prodávat na trzích, ale asi nebudou.  

V mukařovské galerii můžete on-line nakoupit krásné výrobky regionálních výrobců (za nízké ceny, bez poštovného), s osobním převzetím a platbou v galerii. Vybrali pro Vás pestrou paletu krásných výrobků a budou rádi, když je v této akci podpoříte.

Zde je odkaz na e-shop:

https://www.galerie-stara-skola.cz/e-shop/

Na FB tento odkaz:

https://www.facebook.com/GalerieStaraSkola

Upozornění na odlov černé zvěře

Myslivecký spolek Březí – Křenice upozorňuje na odlov černé zvěře v Babickém a Březském lese, ve dnech: 28.11.2020, 19.12.2020, 19.1.2021 a 23.1.2021 vždy mezi 8-16 hod.

Informace k rekonstrukci ulice Mlejnská – Mukařov II

Vážení spoluobčané,

po dnešní dohodě se stavbou nebude možno vjet na povrch ulice Mlejnská pouze ve středu 18.11.2020 v době od 9:00 do 18:00 hodin. Odjezd a přeparkování vašich aut do okolních ulic bude možný do 9:00 hodin. Nový finální povrch bude sjízdný až po vychladnutí v 18:00 hodin. Asfaltový finišér, který má stavba k dispozici, umožňuje pouze pokládku v celé šíři komunikace.

Jan Chadraba
starosta obce

Informace k rekonstrukci ulice Mlejnská – Mukařov

Vážení spoluobčané,

ve dnech 12.-14.11.2020 budou probíhat pokládky penetrace a podbalu v části od Mukařova do poloviny úseku silnice směrem na Babice. Následující dny dokončení do Babic na křižovatku v Babičkách.
Ve dnech 16.-18.11.2020 bude probíhat pokládka balené opět od Mukařova do poloviny úseku směr Babice. Následující dny dokončení do Babic na křižovatku v Babičkách. V těchto dnech, prosím, počítejte s tím, že od 8 hod ráno bude průjezd úplně zakázán. Sjízdné to v těchto dnech bude až ve večerních hodinách a to s velkou opatrností.

Děkujeme vám za zvýšenou trpělivost a respekt k pokynům stavby.

Jan Chadraba
starosta obce

Omezení provozu veřejné dopravy od 2.11.2020

Z důvodu zhoršující se situace ohledně onemocnění COVID-19 a s tím navazujících opatření vyhlášených Vládou ČR s důrazem na snížení rizika přenosu tímto onemocněním, respektive uzavřením školských zařízení, zákazem vycházení v době od 21 hodiny do 5 hodiny ranní, zaváděním tzv. režimu „práce z domova“ a v neposlední řadě predikovanou možností prodloužení Nouzového stavu v ČR, dochází k minimalizování poptávky po veřejných službách v dopravě. Na vývoj těchto událostí, tak musí reagovat všichni objednatelé veřejné dopravy, tzn. i sousední kraje, města a i Ministerstvo dopravy ČR včetně dopravců.
Středočeský kraj po dohodě s Hlavním městem Prahou a dopravci tak od 2. listopadu 2020 omezuje část dopravních služeb, a to především v době zákazu vycházení z domova. Denní provoz autobusových linek bude převeden do částečného prázdninového režimu, nabídka spojů v denní době bude ponížena o cca 10% a hlavně se dotýká linek s krátkými intervaly v přepravních špičkách. V době zákazu vycházení odjedou předposlední spoje okolo 21. hodiny, poslední spoje budou koncipovány dle příjezdu návazné dopravy, v některých případech budou příměstské linky přivedeny k nočním tramvajovým linkám vzhledem k zavádění nočního režimu v hlavním městě po 22. hodině. S ohledem na zjištěnou nulovou vytíženost budou po nezbytnou dobu rovněž zrušeny regionální noční autobusové linky. Školní spoje, které již nejsou provozovány od zavření škol, pojedou jen v případě zavedení školní docházky, a to byť i jen v částečné podobě. Počet vlakových spojů v denní době nebude omezen, u některých spojů však dojde ke snížení kapacity. Po 21. hodině budou vlaky provozovány na příměstských tratích v intervalu 60. minut až do odjezdů posledních „popůlnočních“ spojů z Prahy. Noční víkendový rozjezd vlaků z Prahy v cca 2.30 bude i nadále zrušen včetně nočních spojů jedoucích po půlnoci ze Středočeského kraje do Prahy.
Všechna omezení budou zanesena v internetových vyhledávačích jízdních řádů. Změny budou rovněž i na stránkách www.pid.cz a v mobilní aplikaci PID lítačka.

Konkrétní dotazy Vám zodpoví příslušní oblastí pracovníci IDSK a ROPID.

Níže uvádíme souhrnný přehled opatření za celou síť veřejné dopravy ve Středočeském kraji a hlavním městě Praze.

 METRO
Od pondělí 2. 11. 2020 bude provoz organizován podle prázdninových jízdních řádů. Vstup do stanic metra bude uzavřen cca ve 22:30 (poslední vlaky z konečných stanic vyjedou přesně o 2 hodiny dříve než dnes). Vyvěšení nových JŘ bude probíhat s termínem do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již od pondělka. Stanice budou označeny informacemi o dřívějším ukončení provozu. 

TRAMVAJE
Od pondělí 2. 11. 2020 bude nasazen prázdninový provoz s celodenním intervalem v pracovní dny 10 minut (na páteřních linkách 9, 17 a 22 pak 5 minut). Denní provoz tramvají bude ukončen cca mezi 22:00 a 22:30. Noční provoz v intervalu 30 minut začne cca ve 22:00 s prvním rozjezdem nočních tramvajových linek z uzlu Lazarská ve 22:30. Vyvěšení nových JŘ bude probíhat do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již od pondělka.

MĚSTSKÉ AUTOBUSY – PRAHA
Od pondělí 2. 11. 2020 dojde ke zkrácení provozu denních linek do cca 22:00 – 22:30 hodin následovaný provozem nočních linek v intervalu 60 minut (30 minut na čtyřech páteřních linkách), jejichž zahájení provozu bude přibližně o 2 hodiny dříve oproti trvalému stavu. I nadále platí z důvodu obsluhy řady logistických areálů (Rohlík, Košík aj.), energetických dispečinků a nemocnic, případně náhrady provozu linek metra v období 22:00-0:30, provoz kloubovými autobusy na linkách 904, 905, 909, 910, 911 a 915. Provoz linky 143 bude zajišťován standardními vozy. Vyvěšení nových JŘ bude probíhat s termínem do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již od pondělka.

VLAKY
Od pondělí 2. 11. 2020 dojde od cca 21:00 hodin na linkách S k přechodu na interval 60 minut, který bude pokračovat do ukončení provozu po půlnoci. 

PŘÍMĚSTSKÉ AUTOBUSY:
Od pondělí 2. 11. 2020 bude na příměstských linkách nasazen prázdninový provoz (s nutností případně podle rozhodnutí vlády řešit doplnění školních spojů). Do 21:00 budou linky jezdit dle prázdninových JŘ, následně by z Prahy, resp. z návazné železniční stanice v regionu (pokud jede návazná autobusová linka v pravidelném provozu v období mezi 21.00 – 0.30 hod.) odjel poslední spoj v čase cca mezi 22:30 a 23:00 hodin. (dle příjezdu vlaku).

Zachovány zůstanou také regionální spoje s odjezdy v cca 22.30 hod. tam, kde je zajištěn odvoz zaměstnanců z odpoledních pracovních směn (Škoda MB, Rakovník, Kladno, Kolín, apod.). Samostatně bude řešena obsluha logistických center v oblasti Rudné a Jiren, kdy bude zajištěn odvoz zaměstnanců do Prahy v době po ukončení provozu metra. V tomto případě bude zajištěn přestup na noční tramvajové linky na Lehovci, resp. Motole.

Ruší se provoz nočních regionálních autobusových linek s výjimkou linek 951 (pouze v trase Chaplinovo nám. – Sídliště Radotín) a 953 (pouze v trase Palmovka – Vinoř), které zajišťují obsluhu hl. m. Prahy.

Vyvěšení nových JŘ bude probíhat s termínem do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již od pondělka.

POZOR ZMĚNA – Rekonstrukce komunikace ulice Mlejnská

Vážení spoluobčané,

právě jsem dostal informaci, že rekonstrukce začne již v pondělí 2. 11. 2020 a předpokládaný konec 11. 11. 2020. Vše bude záležet na počasí.
Rekonstruovat se bude asfaltový povrch komunikace v ulici Mlejnská (od křižovatky v Babičkách až do Mukařova). Průběh a průjezd bude stejný jako při rekonstrukci povrchu v ulici Starobabická. Dbejte prosím pokynů stavby.

Děkuji,
Jan Chadraba