Rekonstrukce budovy staré školy

Vážení spoluobčané,

Veřejná zakázka na rekonstrukci budovy staré školy byla úspěšně dokončena a má svého vítěze, kterým je firma Domistav CZ a.s. Dne 13.7.2020 tedy na návsi započne rozsáhlá rekonstrukce této dominanty návsi a potrvá až do léta 2021. Provoz okolo stavby zůstává bez omezení. V provozu zůstává i přilehlé dětské hřiště. Prosíme vás o trpělivost a toleranci stavebních prací. Kavárna bude fungovat do neděle 5.7., máte tedy poslední šanci přijít na něco dobrého.

Plán této rozsáhlé rekonstrukce započal zhruba před pěti lety, kdy současní zastupitelé cítili potřebu budovu bývalé školy zmodernizovat k obecnímu užívání. Debaty o tom, k čemu přesně by měla stará škola po rekonstrukci sloužit, byly dlouhé, ale závěr byl téměř jednoznačný. V obci chybí multifunkční sál pro setkávání většího množství lidí, pro pořádání kulturních akcí, ale třeba i ke skupinovému cvičení. Další jasnou prioritou byla modernizace institutu obecního úřadu, který doposud sídlí v nevyhovujících, zastaralých a nedostačujících prostorech. Dalším jasným a shodným cílem byly prostory pro kavárnu, která má v obci dnes již nezastupitelnou roli. Do zbylých prostor byly poté umístěny klubovny pro volnočasové využití a archiv úřadu. Po vyladění potřeb obce proběhl výběr architekta, který by zpracoval architektonickou studii a nasměroval projekt správným směrem. K tomu byl po pečlivém výběru přizván Ing. Arch. Pavel Šmelhaus, který zastupitele nadchl svým vkusem a zkušeností s rekonstrukcí podobných typů budov v jiných obcích. I přesto, že tenkrát nebylo zdaleka jasné, kdy bude obec na takto velký projekt mít finance, zadala studii ke stavební projekci a zajistila stavební povolení tzv. „do šuplíku“, protože štěstí přeje připraveným.

Od té doby jsme pečlivě sledovali veškeré dotace na podobné projekty, bohužel jsme ale ani v jejich podání nebyli úspěšní, obvykle z důvodu, že přestavby komunitních center dostávají přednost ve vyloučených a sociálně slabých lokalitách. Když přišly v posledním roce turbulentní problémy v oblasti školství, zableskla se myšlenka realizace dlouho spícího projektu. A protože obec v tuto chvíli nedisponuje jinými prostory, které by mohly dočasně poskytnout zázemí základní škole a byly ve stadiu takové připravenosti, rozhodli zastupitelé pro změnu využití dvou nadzemních podlaží a místo kluboven pro volnočasové využití a archivu přepracovat projekt na dvě třídy základní školy. Problém s financováním samozřejmě nepominul, rekonstrukci objektu je obec nucena financovat bankovním úvěrem ve výši cca 30 mil. Kč. Hospodaření obce je ale zdravé a zelenou úvěru daly všechny důležité strany, jako je finanční výbor obce, účetní i banka. V dobrém duchu se nesla i celá veřejná zakázka, která se nijak zásadně neprotahovala zbytečnými ataky zúčastněných firem a ve finále nabídku podalo 6 stavebních firem i přesto, že smluvní podmínky byly nadmíru přísné a pro mnoho firem neakceptovatelné.

Korona vlna samozřejmě do celého projektu vnesla lehkou nervozitu, nicméně dnes stojíme před začátkem nejrozsáhlejšího stavebního projektu v dějinách obce a pevně věříme, že bude dokončen řádně a včas ku prospěchu nejen budoucích prvňáčků, kteří by zde v záři 2021 měli usednout do školních lavic, ale i vás všech, kteří chcete v obci důstojně a kulturně pobývat. Níže si můžete prohlédnout architektonickou studii z roku 2017 a získat tak alespoň představu, co nás za rok na návsi čeká.

Jakékoliv dotazy vám samozřejmě rádi zodpovíme na Obecním úřadě.

ODKAZ NA STUDII

Nabídka pracovního místa

Hledá se spolehlivý, samostatný číšník/servírka na HPP/brigádně, do klasické hospody Na Kopečku v Babicích u Říčan. Kontakt: 725 859 150.

Obecní úřad – dovolená

Obecní úřad – dovolená:

24.6.2020 (nebude k dispozici Czech POINT a pokladna)
6.-19.7.2020 (nebude k dispozici Czech POINT a pokladna, kancelář starosty/místostarostky pouze po předchozí dohodě)

Změna úředních hodin pana starosty a paní místostarostky během letních prázdnin – k dispozici budou pouze v pondělí, ve středu či další dny jen po předchozí dohodě.
Czech POINT a pokladna budou otevřeny standardně v pondělí a ve středu (vyjma dovolené).

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Vážení občané,

Ve dnech 2.6. a 8.6. se budou v obci Babice pohybovat pracovníci Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj a provádět geodetické zaměřování v rámci revize Katastru nemovitostí. Prosíme vás o respektování jejich práce, součinnost občanů není nijak vyžadována. Pokud pracovníci objeví nesoulad se zápisem v katastru, budou jednotlivé majitele písemně vyzývat k dalším krokům. Viz dokument na úřední desce.

Informace k rekonstrukci Starobabické ulice – III. etapa – Harmonogram prací

Vážení spoluobčané,

zde je harmonogram prací pro III. etapu rekonstrukce Starobabické ulice:
26.5. – od 6:00 do 18:00 hodin pokládka penetrace a podbalu směrem od křižovatky v Babičkách k Doubku
27.5. – od 8:00 do 18:00 hodin pokládka podbalu ve zbylé části do Doubku a pokládka finálního balu směrem od křižovatky v Babičkách k Doubku
28.5. – od 8:00 do 18:00 hodin pokládka finálního balu ve zbylé části směrem do Doubku

Harmonogram je pouze informativního charakteru, časy a úseky se mohou lišit v návaznosti na momentální situaci nebo počasí. Prosím, nevjíždějte na opravovanou vozovku. Děkuji.
Pokud chcete mít jistotu, že ráno z domu vyjedete, případně nechcete riskovat poničení svého vozu, je možné nechat auto zaparkované na návsi, případně na přilehlých místních komunikacích. 

Jan Chadraba
starosta obce

Bezúročné půjčky pro středočeské živnostníky

Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraje žádat o bezúročnou návratnou půjčku, která jim pomůže řešit současnou krizovou situaci. Středočeský kraj ji poskytne živnostníkům se sídlem ve středních Čechách, na které měla epidemie koronaviru nepříznivý ekonomický dopad, a kteří splní všechny stanovené podmínky. Maximální výše podpory je 50 tisíc korun, a co je důležité, podnikatelé ji mohou začít splácet až za rok, v červnu 2021. Půjčka musí být splacena nejpozději do 15. března 2024. Při podávání žádosti nerozhoduje den a pořadí, žádosti se přijímají do 30. června 2020. Středočeský kraj zatím na tento program vyhradil 2,75 mld Kč.

Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky: http://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz
Tam zájemci najdou formulář i návod k jeho vyplnění. Půjčky jsou určené osobám samostatně výdělečně činným, které jsou ke dni podání žádosti evidovány v rejstříku živnostenského podnikání a zároveň měli k datu 12. 3. 2020 včetně alespoň jednu živnost, která nebyla pozastavena, přerušena či zrušena. U žadatele nesmí probíhat exekuční a insolvenční řízení a nesmí být zanesen v registru exekucí a insolvencí. Sídlo podnikání žadatele musí být na území Středočeského kraje.