encodedScript:

Informace pro občany k aktuální situaci svozu komunálního odpadu

Vážení spoluobčané,

apeluji na ty z Vás, kteří se chovají nezodpovědně až drze vůči svým sousedům. Již po několikáté se stal případ likvidovaných odpadků do cizích nádob. To myslíte vážně?
Ve většině případů víme, kdo se takto drze chová. A pokud se nevzpamatujete, tak zveřejním vaše jména a čísla SPZ.
To samé platí při krádeži čipované nádoby. Čipy jsou lokalizovány pomocí GPS a lehce sledovatelné.
Ukradená nádoba s čipem je vyřazena ze systému a nebude vyvážena.
Prosba k majitelům nádob. Hlídejte si prosím nádoby a pokud zjistíte výše popsané nešvary, tak mi to prosím nahlaste. Vaše nádoby si označte trvalým nástřikem (např. číslem popisným) a pravidelně si pohlídejte, zda se vám vrátila vaše nádoba.

Děkuji za pozornost,

Jan Chadraba
starosta obce 

Ceny vodného a stočného pro rok 2022

Dle informace Vody CZ Service pro příští rok dojde k navýšení cen jak u pitné vody (vodné), tak u vody odpadní (stočné). Jedná se o navýšení  5,03 Kč/m3 (4,58 Kč/m3 bez DPH)  u pitné vody a 6,04 Kč/m3 (5,49 Kč/m3 bez DPH) u vody odpadní. Z důvodu navýšení vstupních provozní  nákladů (elektrická energie, nákup pitné vody předané, nájemné) bylo nevyhnutelné ceny navýšit. Výpočet najdete v přiložené kalkulaci.

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner