encodedScript:

Oznámení

Dovoluji si vám oznámit, že od 1.srpna 2023 se ředitelkou naší Mateřské školy Dráček stává paní Mgr. Lenka Sedláková. Stala se jí po uskutečněném konkursním řízení pečlivým výběrem dne 29.června 2023. Jsem si jistá, že zde zúročí své bohaté pedagogické zkušenosti a vdechne školce nový směr.   

Jménem školky i úřadu bych chtěla poděkovat zastupující ředitelce paní Mgr. Václavě Kunické za její ochotu a nasazení při pomoci mateřské škole v nelehkém období. Velice si toho vážíme.

Nové paní ředitelce přeji hodně sil a nadšení a těším se na společná setkání.

Marcela Marks, starostka

Platby za komunální odpad v roce 2023

Vzhledem k častým dotazům ohledně plateb za komunální odpad vám sdělujeme, že vyúčtování proběhne za celý letošní rok až začátkem roku 2024. Samozřejmě vám i nadále zůstává možnost se kdykoli v průběhu roku informovat o vyprodukovaném množství.

Ceník svozu

 

Zabezpečte svůj domov

Věnujte prosím pozornost preventivní informaci pro veřejnost z kanceláře krajského ředitelství Policie Středočeského kraje v souvislosti se zajištěním majetku a obydlí v tomto letním prázdninovém období.

Informační brožura

Nedejte jim šanci

Než vyrazíte v tomto letním období na dovolenou nebo za zábavou ze svých domovů, rádi Vám poskytneme několik rad a doporučení, aby návrat z nich nebyl narušen nepříjemným překvapením.

Policisté se často setkávají s případy vloupání do různých typů objektů. Dlouhodobě se v rámci preventivních aktivit Policie České republiky snaží vštěpovat veřejnosti jednoduché zásady, jak případného pachatele od vloupání odradit. Základní postupy jsou velmi jednoduché, stačí třeba zamknout dveře, vrátka, garáž nebo zavřít okenní ventilaci před odchodem z domova. Nic to nestojí a může mnohému zabránit.

Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají do obydlí nejčastěji překonáním vstupních dveří, přes balkon nebo okny, která nechávají lidé v době své nepřítomnosti často nezabezpečená. K nezvané návštěvě mnohdy napomáhá právě ponechání otevřené okenní ventilace či mikro ventilace. Přes mikro ventilaci se pachatel dokáže vloupat do obydlí během jedné minuty.

Při odchodech či odjezdech z domova mějte stále na paměti pár základních pravidel:

1/Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem z domova.

2/ Chraňte své cennosti a pocit osobního bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele narušit integritu Vašeho domova.

3/ Nenechávejte na pozemku u svých rodinných domů, či rekreačních objektů žádné cennější věci (jízdní kola, nářadí, zahradní techniku, tablety, mobily, apod.) volně odložené, bez dohledu nebo zajištění.

4/ Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří Vám na něj dohlédnou, pravidelně vybírají poštovní schránku a zalévají květiny.

5/ Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření, která Vás nic nestojí – nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá.

6/ Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.

Více informací k zabezpečení objektů jsou pro všechny zájemce dostupné na webových stránkách www.stopvloupani.cz. Dále rovněž na webových stránkách projektu „Zabezpečte se!“ (www.policie.cz/zabezpectese), kde můžete najít potřebné informace a rady.

por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

 1. července 2023

 

Výstraha před nebezpečím vzniku požárů – PLATÍ DO ODVOLÁNÍ!

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 7. 7. 2023 výstrahu č. 000210 před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, platnou od 7. 7. 2023 12:00 hodin do odvolání. 

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen “Nařízení”) vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

V souladu s Nařízením je proto celoplošně

Z A K Á Z Á N O:

 1. používání zábavní pyrotechniky,
 2. vypouštění „lampionů štěstí“,
 3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
 6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
 2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
 3. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
 4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

 1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 3. jízda parní lokomotivy,
 4. povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner