Roušky a dezinfekce

Vážení spoluobčané,

Díky neuvěřitelnému nasazení mnoha z vás, kteří šijete roušky dnem i nocí, abyste zásobili rodinu, přátele, sousedy a především nejpotřebnější občany a instituce ve svém okolí, máme nyní i na obecním úřadě k dispozici cca 100 kusů pro vaši potřebu, jsme schopni zajistit i další. Znovu bych rád poděkoval již jmenovaným, nově roušky dodala i paní Trhlíková… velice si vážíme vaší iniciativy a toho, že jste nabídli své výrobky pro potřeby naší obce. Díky vám jsme rozdali mezi občany již několik desítek kusů roušek. Pokud máte o roušky zájem, ozvěte se na kontakty níže, stejně tak, pokud ve svém okolí máte někoho, kdo by roušky potřeboval (především senioři, nemocní, apod.).

Dále vás chci informovat, že díky silné iniciativě města Říčany, které zajistilo hromadnou dodávku dezinfekce pro obce ve svém obvodu, vám můžeme tuto nabídnout v omezeném množství k osobnímu použití. Dezinfekce Anti-COVID od společnosti Čepro je vhodná na ruce i plochy, pro Babice bude k dispozici několik desítek litrů. Další objednávky budou následovat, bohužel v tuto chvíli není možné alokovat větší odběry z důvodu vysoké přetíženosti výrobců a poptávky.

Pokud máte o dezinfekci zájem, dejte nám vědět na úřad na e-mailové kontakty (starosta@babiceurican.cz; mistostarostka@babiceurican.cz), případně znovu uvádím telefony, na které můžete kdykoliv zavolat:

Jan Chadraba, starosta 602 108 563
Marcela Marks, místostarostka 725 990 785
Pavel Rathouský, velitel JSDHO 724 267 762

Pro tuto chvíli shromažďujeme zájemce o dezinfekci a až bude vše připraveno, ozveme se vám. Dezinfekci nákladově zajistí obec a občanům ji bude poskytovat zdarma.

 

Dále si vám dovoluji sdělit, že místní prodejna potravin bude až do odvolání uzavřena.

 

Jan Chadraba, Marcela Marks

 

 

Nouzový stav v ČR – Informace ze dne 20.3.2020

Vážení spoluobčané,

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie o tom, jak nakládat s rouškami, použitými kapesníky, příp. dalším potenciálně infikovaným odpadem v domácnostech během pandemie COVID-19.

  1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
  4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
  5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Dále bych vás chtěl jménem firmy Voda CZ Service ubezpečit o nezávadnosti pitné vody a informovat o opatřeních společnosti v rámci provozu vodovodů a kanalizací v období epidemie koronaviru.

KORONAVIRUS a PITNÁ VODA
COVID-19 a VODA CZ SERVICE

Dále přikládám stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu.
Stanovisko Ministerstva vnitra

Nouzový stav v ČR – Informace ze dne 19.3.2020

Vážení spoluobčané,
vláda dnes schválila změnu nákupní doby pro lidi důchodového věku nad 65 let, pro handicapované a zaměstnance pečovatelských služeb a to mezi 7:00 a 9:00 hodinou v maloobchodních prodejnách. Nově také v prodejnách drogerií a provozovnách České pošty.

Vláda dnes schválila ošetřovné po celou dobu uzavření škol či školek a budou moci čerpat i OSVČ na děti až do 13 let. 

Výklad MZe z 16. 3. 2020 k rybaření, myslivosti a včelařství zde.

Přehledné informace k omezenému provozu PID zde.

Jan Chadraba
starosta obce

Roušky

Těm z vás, kteří šijete roušky a rozdáváte potřebným, chci velmi poděkovat, velmi si toho vážím. Prosím, šijte dále a veškerý materiál, který nakupujete, vám obec proplatí. Schovávejte si prosím účtenky. Velké poděkování posílám i těm, kteří poskytují materiál k výrobě roušek.
Vím o paní Leoně Sobotkové, která ušila a rozdala roušky seniorům a více než 30 rodinám.
Paní Uhlířová z Loun, od které čekám dodávku cca 100 ks roušek, šije pro školky, učitele a další.
Paní Havlová rozdala více než 50 roušek a šije dále a rozdává i sestřičkám do nemocnice.
Paní Lehká, paní Košťálová, paní Barabášová, paní Machová z Mukařova a jistě je vás mnohem více…

Velmi vám všem děkuji !
Jan Chadraba

Nouzový stav v ČR – Informace ze dne 18.3.2020

Vážení spoluobčané,
informace k rozhodnutí hejtmanky Stř. Kraje o nařízené povinnosti nošení roušek zde.
Aktualizuji příspěvek – nošení roušek je na veřejnosti povinné z nařízení vlády.

Odkazy od krajské policie ČR na zveřejněné informace.
Dočasně uzavřené přepážky na zbraních
Důležité kontakty pro veřejnost Covid-19
Činnost policie v průběhu nouzového stavu
Činnost policie v souvislosti s karanténou
Jsme v tom společně

Česká pošta od 19.3.2020 dočasně omezuje provoz svých poboček Pondělí až Pátek od 8:00 do 16:00 hodin. A od 21.3.2020 v sobotu a v neděli zavřeno.

Vláda rozhodla, že mezi 10. a 12. hodinou budou v maloobchodních prodejnách moci nakupovat pouze lidé důchodového věku nad 65 let.

Na základě rozhodnutí Krizového štábu Středočeského kraje nebudou v nočních hodinách po 22:30 jezdit autobusy integrované dopravy. V platnosti zůstává rozhodnutí o prázdninovém tarifu na autobusových meziměstských linkách a zrušení školních autobusů. Opatření vejde v platnost v noci z pátku 20. března na sobotu 21. března. V této souvislosti upozorňujeme, že prostory hromadné dopravy jsou veřejným prostorem, a proto pro ně platí nařízení týkajícího se veřejného prostranství – mít zakrytý nos a ústa.

Dobrovolníci se mohou hlásit zde.

Jan Chadraba
starosta obce

Nouzový stav v ČR – Informace ze dne 16.3.2020

Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, byla dnes v noci vyhlášena karanténa pro celé území ČR. Všechna usnesení a nařízení vlády naleznete níže v odkazu.

Dále bych vás rád informoval:
– o omezení úředních hodin OÚ – Pokladna a CzechPoint : pondělí 8:00 – 11:00 a středa 16:00 – 19:00 hodin, kancelář starosty a místostarosty po emailové nebo telefonické dohodě
– o omezení styku s veřejností na OÚ – úřad bude z bezpečnostních důvodů uzamčen a veřejnost bude vpouštěna po jednotlivcích na zazvonění
– platby za komunální odpad a bioodpad posílejte na účet, pro urychlení předání známek pošlete na info email potvrzení o zaplacení a telefonický kontakt, známka vám bude předána pověřeným pracovníkem například do poštovní schránky
– od zítřka 17.3.2020 do 22.3.2020 bude uzavřen krámek s potravinami na návsi
– ruším plánovanou schůzku dne 23.3.2020, která se týkala zpomalení provozu v obci
– ruším obecní jarní brigádu dne 4.4.2020
– sportovní areál Babice je od dnešního dne zcela uzavřený pro veřejnost
– nabídka na venčení psů pro seniory od nadačního fondu Pes v nouzi, kontakt pí. Šteklová  775 566 136 nebo www.pesvnouzi.cz

Věřte, že tato nutná opatření jsou na místě a prosím vás o solidaritu a pomoc ostatním i tím, že nám dáte vědět v případě spoluobčana v nouzi. Děkuji

Nová nařízení vlády ze dne 15.3.2020.

Další neméně důležité informace:
– zítra 17.3.2020 bude uzavřena silnice z Babiček do Mukařova (ulice Mlejnská) z důvody těžby stromů Lesů ČR (kůrovec)
– o plánované uzavírce silnice od Strašína po Doubek (ulice Starobabická) z důvodu výměny povrchu – termín zatím není stanoven (zřejmě duben), stavba bude probíhat na tři etapy po dobu jednoho a půl měsíce a zatím není jasné, zda se do obce budou vpouštět auta jen na povolenky od obecního úřadu pro trvale bydlící nebo bude průjezd bez omezení, detailnější informace zjišťuji

Velké poděkování manželům Edrovým za poskytnutí roušek a dezinfekčních prostředků pro hasiče a pracovníky úřadu! 

Jan Chadraba
starosta obce

Nouzový stav v ČR – částečné omezení úředních hodin OÚ a usnesení vlády ze dne 14.3.2020

Vážení spoluobčané,
nouzový stav v ČR ovlivňuje životy nás všech s vážným dopadem na fungování rodin, na zaměstnání, podnikání, ale i chodu úřadu. V pondělí 16.3.2020 oznámím částečné omezení úředních hodin a fungování úřadu. Pokud můžete, využívejte pouze elektronickou formu komunikace. Prosím vás o trpělivost a ohleduplnost, vaše dotazy vyřídíme jak nejrychleji budeme moci. Prioritou jsou pro nás sledovat a akutně reagovat na požadavky a nařízení vlády. Zároveň vás prosím o omezení pobytu na místech s větším počtem osob a přejme si, ať jsme zdraví.

Zároveň vám sděluji, že výsledek testu dítěte z naší školky byl negativní. Školka i tak nadále zůstane uzavřena.

Nová nařízení vlády.

Jan Chadraba
starosta obce

Pomoc občanům v karanténě a ve stavu nouze

Vážení spoluobčané,
pro ty z vás, kteří jste v karanténě a pro starší osoby, jsem ve spolupráci s naší jednotkou dobrovolných hasičů zřídil mobilní pomoc. Pokud potřebujete pomoci s nákupem potravin, převozem k lékaři, apod., neváhejte a volejte velitele hasičů pana Rathouského na telefonní číslo 724 267 762 nebo volejte přímo mně na telefonní číslo 602 108 563.

Jan Chadraba
starosta obce

Vyhlášení nouzového stavu pro území České Republiky dne 12.3.2020

Dnešním usnesením vlády České republiky byl vyhlášen nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.

Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních sborů a složek IZS.

Konkrétní opatření budou doplněna v návaznosti na další usnesení vlády. 

Jan Chadraba
starosta obce