Obecní úřad – dovolená

Během jarních prázdnin bude obecní úřad otevřen pouze v pondělí a ve středu 25. a 27.2. Ostatní dny bude z důvodu dovolené uzavřen. 

Odvoz komunálního odpadu 4.2.2019

Dnes 4.2. nebyl vyvezen komunální odpad. Svoz proběhne v nejbližším možném termínu, proto neuklízejte plné nádoby.
Na známky z loňského roku bude svozová firma vyvážet odpad do konce února.

Odvoz vánočních stromků

Svoz vánočních stromků bude probíhat v pondělí v rámci svozu komunálního odpadu. Podmínkou je velikost do 1m (velké stromy je nutné rozřezat).

Ceny za vodné a stočné pro rok 2019

Tímto bychom Vás rádi informovali o cenách za vodné (pitná voda) a stočné (odpadní voda) pro rok 2019 v obci Babice u Říčan. Pro rok 2019 byla vypočtena a bude vyhlášena cena pro pitnou a odpadní vodu ve výši: PITNÁ VODA: 65,43 Kč/m3 bez DPH, resp. 75,24 Kč/m3  s DPH, ODPADNÍ VODA: 43,20 Kč/m3 bez DPH, resp. 49,68 Kč/m3 s DPH. Oproti roku 2018 bude celková cena vodného a stočného navýšena o 1,99%, resp. 2,12Kč/m3 bez DPH ( 2,44Kč/m3 s DPH). Důvodem navýšení ceny je především zvýšení ceny elektrické energie oproti letošnímu roku o cca 27% a dále navýšení nákupu pitné vody  od 1.SčV. Máme potvrzeno, že cena nakoupené vody od 1. SčV bude od 1.1.2019 dražší o 0,87 Kč/m3, resp. 1,0Kč/m3 s DPH. Výše nájemného, vč. plánu obnovy zůstal ve stejné výši jako v roce 2018. Ceny budou zveřejněny na našich webových stránkách. Dále bude tato cena oznámena všem odběratelům formou informativního oznámení, které bude přiloženo  k fakturám za 4/4 2018.
Kamil Marinica, VaK manažer, Voda CZ Service

Nová OZV 2/2018

Dovolujeme si upozornit na novou OZV 2/2018 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Babice. Zejména pak na článek 4 – Sběr a svoz biologických odpadů.
https://babiceurican.cz/vyhlasky-a-narizeni/

 

Informace školy Open Gate

Zítra 13.12. proběhne v areálu školy Open Gate školení personálu. Během školení bude použit audiovizuální materiál obsahující pyrotechnické efekty. Aby se předešlo komplikacím bude informována i Policie v Říčanech.