Prodej vytěženého obecního dřeva

Dovolujeme si vám nabídnout prodej dřeva ze stromů pokácených v obci. Jde o mix měkkých dřevin (smrk, jírovec, lípa, aj.), nařezaných na kulatiny v délce 40-70 cm. Cena 800,- Kč/m3. Dřevo je k vyzvednutí v deponii bioodpadu,  které se nachází na pozemku p.č. 301/12 a 301/13 (pozemek úplně na konci obce vpravo při výjezdu na Doubek), každou sobotu mezi 14:00-16:00 hod. Nakládku si zajistí kupující. Množství je omezeno na 2m3/domácnost/č.p. Platba v hotovosti přímo pověřenému pracovníkovi na místě.

Případně je možné se domluvit přímo s p. Sobotkou na tel. 606088321. 

Pozvánka na veřejnou diskusi se zástupci DI Policie ČR dne 2.6.2022 9:00 hod.

Srdečně vás zveme na veřejnou diskusi týkající se nejen zpomalení provozu v obci a velice oceníme vaši účast. Přijďte nám pomoci přesvědčit orgány DI Policie ČR o nutnosti zavedení dostupných dopravních prvků na hlavních komunikacích, stejně jako změny vybraného dopravního značení v obci.

Na vaše četné stížnosti dlouhodobě jako obec žádáme o povolení jakýchkoliv smysluplných zpomalovacích prvků, jako jsou zpomalovací prahy na vjezdech do obce, přechody pro chodce, dopravní značení a další. Bohužel bezúspěšně. Vás zase trápí některá dopravní značení v okolí vašeho domu. 

Pozvání k diskusi přijal Ing. Por. Nerad z mnichovického oddělení dopravy Policie ČR. Budeme velmi rádi za hojnou účast z řad občanů, společně se nám třeba podaří něčeho docílit. Schůzka se uskuteční dne 2.6.2022 od 9 hod ve společenském sále staré školy na návsi.

Těšíme se na vaši účast.

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner