Voda v obci Babice

Vodovodní řad v obci Babice je ve vlastnictví soukromého subjektu, firmy Vintex s.r.o. Provozovatelem je firmy Voda CZ services s.r.o. Obec bohužel není vlastníkem vodovodu, a proto nemůže nijak flexibilně reagovat na náhle vzniklé problémy s pozastávkami pitné vody v některých oblastech. I přesto má vedení obce na posílení kapacity vodovodního řadu eminentní zájem a intenzivně s oběma firmami a dalšími stranami dlouhodobě jedná. V následujícím textu najdete souhrn celé problematiky a snad i odpovědi na některé časté dotazy, které na obec dostáváme. (Pokračování textu…)