encodedScript:

Obec Babice má nově zpracovaný strategický dokument svého rozvoje do roku 2025. Ten nahrazuje původní dokument z roku 2015 (strategický plán obce 2015_2020), který se téměř ve všech bodech podařilo úspěšně naplnit. Velmi zajímavá je jeho analytická část, která poskytuje v současnosti nejucelenější a komplexní informace o naší obci. Ve strategické části se pak samozřejmě dozvíte o plánech pro investiční rozvoj obce a cest k jejich naplnění. Dokument určuje společné zájmy všech skupin obce, slouží jako podklad k žádostem o dotační prostředky, k územnímu plánování a celkově usnadňuje orientaci a zacílení potřeb ve všech oblastech života obce (vzdělávání, infrastruktura, podnikání, zdraví a sociální sféra, kultura, sport, ochrana životního prostředí a další).  

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE BABICE_2020-2025

 

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru