Dne 23.5.2020 proběhne svoz velkoobjemového odpadu. Kontejner bude přistaven na náves a bude k dispozici od 8-12 hod.

Stále můžete využít služeb sběrného dvora v Úvalech, upozorňujeme ale občany na zpoplatnění odebraných materiálů, viz ceník

Větší množství bioodpadu lze bezplatně uložit v kompostárně Jena (www.jena.cz) v Modleticích. 

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner