Vzhledem k šíření nepravdivých informací o výši nájemného za prostory kavárny jsem se rozhodl uveřejnit plné znění nájemní smlouvy ze dne 23.4.2014 a dodatku č.1 ze dne 11.2.2016.

Smlouva o nájmu
Dodatek č. 1

Jan Chadraba
starosta obce

Cookie Consent with Real Cookie Banner