Důležité informace k upozornění pro vlastníky lesů (kůrovec) naleznete na úřední desce.