encodedScript:
 • Sbírka zákonů č. 176:
  • UV ze dne 26. října 2020 č. 1102 – zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s vyjmenovanými výjimkami.
  • UV ze dne 26. října 2020 č. 1103 – zakazuje a omezuje:
  – ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s vyjmenovanými výjimkami
  – přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s vyjmenovanými výjimkami
  – prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
  – poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb
  – pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
  – prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej s vyjmenovanými výjimkami
Cookie Consent with Real Cookie Banner