Vítání prázdnin v Tehovci dne 22.6.2019 od 14 hod.