Dne 7.11.2015 byla smogová situace odvolána!

Pro území Středočeského kraje vyhlašuje Český hydrometeorologický ústav SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10. Doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání.
U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.
Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.

Cookie Consent with Real Cookie Banner