encodedScript:

V souladu s platnou OZV č. 3/2021 a po zvážení četnosti úhrady byla obecním úřadem Babice zvolena varianta úhrady za komunální odpad 2 x ročně, a to vždy za období 01-06 a 07-12 kalendářního roku.

Podklady pro úhradu za komunální odpad za období 01-06/2022 jsou již připravené, a proto vás vyzýváme k úhradě poplatku osobně na OÚ nebo zasláním na bankovní účet.

V případě, že se rozhodnete pro platbu na bankovní účet 9323201/0100, je nutné si konkrétní částku k úhraděvariabilní symbol (v.s. není číslo nemovitosti!) platby zjistit telefonicky nebo e-mailem na OÚ.

U platby v hotovosti nebo kartou na obecním úřadě Babice vám částku sdělíme přímo při platbě nebo vám ji můžeme sdělit také předem telefonicky nebo e-mailem.

Na vyžádání vám také můžeme poskytnout výpis jednotlivých svozů za uvedené období.

V případě neuhrazení poplatku do 31.8.2022, bude vyúčtování zasláno na adresu trvalého pobytu majitele nemovitosti dopisem do vlastních rukou.

Telefon: 602 606 216

E-mail: info@babiceurican.cz

Předem děkujeme.

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru